bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Opłaty dodatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105. W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.