bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
44-121 Gliwice, ul. Płowiecka 31

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

Ważne telefony

Biuro Obsługi Interesantów
Tel. (BOI): 32 300 86 00, 01, 02
FAX (BOI): 32 300 86 99
Tel. (Sekretariat): 32 300 86 03
FAX (Sekretariat): 32 300 86 97
E-MAIL: zdm@zdm.gliwice.eu
Awarie w pasie drogowym
W godzinach pracy urzędu:
Tel. 32 300 86 56
Tel. 32 300 86 13-14
Poza godzinami pracy urzędu:
Tel. 32 300 86 83
Akcja zima
Koordynator Zespołu - Andrzej Razmus 607 606 225
Z-ca koordynatora - Ryszard Hanzel 667 096 122

SPIS TELEFONÓW

Celina Wanat
32 300 86 01
Anna Haba
32 300 86 02
Aleksandra Cnota-Mikołajec
Andrzej Razmus
607 606 225
Ryszard Hanzel
667 096 122
Wioletta Nowrot-Garcorz
32 300 86 09
Paweł Leszczyński
32 300 86 56
Centrum Sterowania Ruchem
32 300 86 83
Dyrektor Gilner Anna
32 300 86 03
Z-ca Dyrektora Ochód Dawid
32 300 86 03
Gabriela Jaworska
32 300 86 83
Joanna Hibner-Malanda
32 300 86 83
Korneliusz Ploch
32 300 86 83
Maksymilian Wodarz
32 300 86 83
Kraj Piotr
32 300 86 83
Adamczyk Mateusz
32 300 86 83
Dziembała Anna
32 300 86 83
Michalik Bartłomiej
32 300 86 80
Habiciak Bartłomiej
32 300 86 83
Iwański Bartosz
32 300 86 83
Wojdak - Radłowska Justyna
32 300 86 51
Gałązka Monika
32 300 86 48
Michalik Jolanta
32 300 86 33
Bator Marzena
32 300 86 46
Cisowska Anna
32 300 86 45
Dywańska Olga
32 300 86 50
Król Żaneta
32 300 86 47
Pokrzywnicka Katarzyna
32 300 86 44
Jaroch Katarzyna
32 300 86 52
Foit Aleksander
32 300 86 75
Złotosz Marek
32 300 86 74
Korbel Dariusz
32 300 86 72
Okrój Przemysław
32 300 86 68
Augustyniak Bartłomiej
32 300 86 66
Polok Kamil
32 300 86 32
Grabowski Artur
32 300 86 73
Jędrzejowski Andrzej
32 300 86 65
Kondrusiewicz Michał
32 300 86 64
Małgorzata Juśków
32 300 86 08
Latusek Krzysztof
32 300 86 16
Sokół Dorota
32 300 8611
Krawieczek Iwona
32 300 86 41
Działach Joanna
32 300 86 21
Działach Michał
32 300 86 43
Garmulewicz Waldemar
32 300 86 40
Kruczyńska Joanna
32 300 86 39
Basiura Mieczysław
32 300 86 23
Krentusz-Kinzel Beata
32 300 86 22
Anna Drapiewska
32 300 86 29
Siermantowska Iwona
32 300 86 28
Święch Małgorzata
32 300 86 15
Lizak Piotr
32 300 86 19
Erdmann Maciej
32 300 86 54
Polak Katarzyna
32 300 86 55
Sobiech Magdalena
32 300 86 53
Taszarek Anna
32 300 86 57
Gałązka Artur
32 300 86 17
Górska Anna
32 300 86 18
Kulik Wojciech
32 300 86 12
Nowak Andrzej
32 300 86 61
Wierzch Paweł
32 300 86 60
Bartłomiej Sroka
32 300 86 25
Milewski Grzegorz
32 300 86 27
Razmus Andrzej
32 300 86 26
Ryszard Hanzel
32 300 86 24
Kaczmarczyk Aleksandra
32 300 86 59
Gomerski Marcin
32 300 86 58
Huskiewicz Przemysław
32 300 86 70
Nawrot-Garcorz Wioletta
32 300 86 09
Grzybowski Krzysztof
32 300 86 13
Latta Joanna
32 300 86 35
Zachara Małgorzata
32 300 86 36
Romik Marta
32 300 86 03
Pocica Rafał
32 300 86 49
Jagiełło-Stiborska Jadwiga
32 300 86 30
Wojdak-Radłowska Justyna
32 300 86 51

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek
12:30 - 15:30
Wtorek
08:00 - 11:00
Środa
12:30 - 15:30
Czwartek
08:00 - 11:00
Piątek
08:00 - 11:00
Poniedziałek
07:30 - 15:30
Wtorek
07:30 - 15:30
Środa
07:30 - 15:30
Czwartek
07:30 - 15:30
Piątek
07:30 - 15:30
Korespondencję w sprawie dostępu do informacji publicznej można kierować:
Image
mail
Elektronicznie
zdm@zdm.gliwice.eu
Image
telefon
Telefonicznie
32 300 86 01
Image
adres
Osobiście
Gliwice, Płowiecka 31
Image
poczta
Pocztą
44-121 Gliwice
ul. Płowiecka 31
Image
epuap
Elektronicznie

Konta bankowe

PRZYJMOWANIE STRON

Dyrektor i/lub Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przyjmuje Klientów po wcześniejszym, telefonicznym bądź osobistym, uzgodnieniu terminu z osobą obsługującą sekretariat.

 

 

ZGŁASZANIE AWARII W PASIE DROGOWYM

W celu usprawnienia podjęcia interwencji zgłaszający awarię powinien podać dokładną lokalizację (ulica, numer domu/posesji, skrzyżowanie ulic, itp.) oraz rodzaj awarii. 

Formularz