bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

OGRANICZENIA WJAZDU NA STARÓWKĘ

Od 9 sierpnia zamknięte dla aut zostaną kolejne ulice na gliwickiej Starówce, a na całym obszarze objętym zakazem ruchu powstanie stała Strefa Ograniczonej Dostępności dla samochodów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i wyborczymi deklaracjami prezydenta Adama Neumanna, miasto kontynuuje działania zmierzające do jak najszerszego udostępnienia Starówki wszystkim gliwiczanom i przyjezdnym gościom. Ważna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i stworzenie większych możliwości dalszego atrakcyjnego zagospodarowywania tej części miasta.

 

Na zamknięte ulice Starówki będą mogły wjechać auta ze specjalnymi identyfikatorami.

Strefa Ograniczonej Dostępności wraz z zakazem ruchu obejmować będzie Rynek oraz następujące ulice:

 • Zwycięstwa – od placu Inwalidów do Rynku,

 • Matejki – od Rynku do ul. Tkackiej,

 • Bytomską – od Rynku do ul. Tkackiej,

 • Bankową – od ul. Kaczyniec do Rynku,

 • Krupniczą – od Rynku do ul. Kaczyniec,

 • Raciborską – od placu Wszystkich Świętych do Rynku,

 • Szkolną,

 • Plebańską – od Rynku do placu Wszystkich Świętych,

 • Krótką,

 • Średnią – od ul. Kaczyniec do placu Inwalidów.

Do strefy będą mogli wjechać posiadacze specjalnych identyfikatorów, które będą wydawane m.in. mieszkańcom, właścicielom mieszkań oraz właścicielom użytkującym, najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych z tego terenu.

Umożliwiony zostanie dojazd do podwórek przy ul. Krótkiej, Szkolnej i częściowo ul. Średniej – działka nr 865 – bez posiadania identyfikatora.

Niemożliwy będzie postój samochodów mieszkańców na zamkniętych uliczkach dłużej niż przez kwadrans.

Identyfikatory uprawniające do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności będą obowiązywać również m.in. w przypadku dostaw towaru – bez identyfikatora dostawca będzie mógł wjechać i zatrzymać się na 15 minut, w godzinach od 7.00 do 10.00. W innej sytuacji będzie wymagany identyfikator typu B, który umożliwia 15-minutowy postój również w innych godzinach.

Identyfikator typu B będzie niezbędny także m.in. w przypadku przeprowadzek, dostawy sprzętu i wyposażenia mieszkań oraz lokali użytkowych, dostarczania przesyłek kurierskich. Zarząd Dróg Miejskich będzie wydawał też specjalny identyfikator typu R, zezwalający na wjazd na płytę Rynku np. parom młodym w związku z ceremonią ślubną.

mapa-starowka

Kto będzie mógł wjechać do Strefy Ograniczonej Dostępności na Starówce?

 • pojazdy oznaczone identyfikatorem A podczas dojazdu do parkingu poza drogą,

 • pojazdy z wystawionym identyfikatorem A, B do 15 minut,

 • pojazdy oznaczone identyfikatorem R,

 • pojazdy dojeżdżające do podwórek przy ul. Krótkiej, Szkolnej i częściowo ul. Średniej – działka nr 865,

 • pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne,

 • rowery,

 • urządzenia transportu osobistego,

 • hulajnogi elektryczne,

 • motorowery elektryczne,

 • służby miejskie,

 • firmy ochroniarskie w czasie pełnienia obowiązków,

 • dostawcy w godzinach 7.00 – 10.00 do 15 minut,

 • inne pojazdy wymienione na tabliczce pod znakiem B-1.

 

Dla kogo identyfikatory?

 

Identyfikator typu A

umożliwi właścicielom lub użytkownikom miejsca postojowego znajdującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności poza drogą publiczną (wewnętrzne podwórka, dziedzińce, etc.) nieograniczony czasowo dojazd do takiego miejsca. Na jego podstawie będzie można też zatrzymać się na kwadrans na ulicy.

 

Identyfikator typu B

umożliwi krótkotrwałe zatrzymanie samochodu na jezdni, ograniczone do 15 minut, w związku z:

 • postojem mieszkańców Strefy Ograniczonej Dostępności, właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowników lokali użytkowych z tego obszaru,

 • remontem i utrzymaniem infrastruktury,

 • transportem przesyłek kurierskich,

 • prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,

 • przeprowadzką,

 • dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,

 • dostawą towarów,

 • decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywającego się w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygotowaniem.

 

Identyfikator typu R

umożliwi wjazd na płytę Rynku w szczególności w związku z:

 • ceremonią ślubną – dla jednego pojazdu pary młodej,

 • realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne,

 • decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywającego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.

 

Jak uzyskać identyfikator?

Identyfikatory pozwalające na wjazd aut do Strefy Ograniczonej Dostępności będzie można odebrać w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 po złożeniu odpowiednio uzasadnionego i udokumentowanego wniosku. Zasady wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności określa regulamin zawarty w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice.

Wnioski od wydanie identyfikatora będzie można składać od 26 lipca 2021 r. w siedzibie ZDM lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Formularz wniosku (wniosek 7e) będzie dostępny na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl (Obsługa Klienta/Wnioski).

Identyfikatory wydawane będą bezpłatnie na okres nie dłuższy niż rok. Ich posiadanie nie zwalnia z dotychczasowego obowiązku uiszczania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

W razie pytań można kontaktować się z Referatem Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pod numerami telefonów 32/300-86-73 lub 32/300-86-68.