bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Zajęcie pasa drogowego i utrudnienia z tym związane

uwr

W przyszłym tygodniu kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi realizacją różnego rodzaju prac w pasach drogowych.
Od najbliższego poniedziałku - 20 listopada w ciągu ulic: Krokusów i Orchidei, gdzie budowane będzie przyłącze gazu, wykonawca zajmie część chodnika. Piesi poruszać się będą zgodnie z ustawionym oznakowaniem. Podobnie będzie na ulicy Jałowcowej. Także od 20 listopada, kierowcom przyjdzie zmierzyć się z utrudnieniami na ulicy Zagajewskiego, gdzie prowadzone będą prace przy budowie głównego kolektora kanalizacji deszczowej. Kolejnego dnia prace realizowane na ulicy Koniczynowej, gdzie z powodu budowy przyłącza elektroenergetycznego, spowodują odcinkowe zawężenie jezdni.
Natomiast od 23 listopada z utrudnieniami muszą liczyć się piesi i cykliści na ulicy Gutenberga, gdzie budowa przyłącza gazu może powodować czasowe zajęcie chodnika i drogi dla rowerów.