bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Setka drzew

zg
st
st
st
st

Tydzień kończymy nasadzeniami przy ul. Stabika i ul. Odrowążów. W sumie, w mijającym właśnie tygodniu, w przyulicznych pasach drogowych ulokowano prawie setkę drzew. Pojawiły się one m.in. wzdłuż ul. Tarnogórskiej, Błogosławionego Czesława i ul. Robotniczej. Dominują klony, ale w pasy drogowe trafiają także inne gatunki. Najczęściej są one kontynuacją wcześniejszych nasadzeń. Poza tym o nasadzeniu konkretnego gatunku decydują m.in. warunki siedliskowe, otoczenie czy dostępność światła.
Od chwili nasadzeń młode drzewa zostają objęte opieką wykonawców, którzy przez najbliższe trzy lata są zobowiązani do ich pielęgnacji.  Obejmuje ona takie zabiegi jak podlewanie, czy oczyszczanie z chwastów. W przypadku zamierania roślin ich ewentualną wymianę wykonawca przeprowadza na własny koszt.