bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Powrócił ruch wahadłowy na ul. Zygmuntowskiej

wahadlow zygmuntowska
wahadlow zygmuntowska
wahadlow zygmuntowska
wahadlo zygmuntowska

Na ul. Zygmuntowskiej, gdzie przebudowany jest łuk drogi, wprowadzono dziś ruch wahadłowy. Tym samy rozpoczęły się prace stricte drogowe. Polegały one będą na rozebraniu starej i budowie nowej konstrukcji jezdni. Do chwili obecnej prowadzone były m.in. roboty przy budowie chodnika. Dobiegają także końca prace związane z przebudową urządzeń infrastruktury podziemnej, kolidujących z inwestycją. Przypomnijmy: na ul. Zygmuntowskiej dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa drogowego, realizowane są roboty przy przebudowie łuku tej ulicy. Według policyjnych statystyk,  najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w tym miejscu, było niedostosowanie przez kierowców prędkości do warunków panujących na drodze. Prace na ul. Zygmuntowskiej powinny zakończyć się w IV kwartale br.