bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Drzewa w pasach drogowych

drzewa łabedzka
drzewa przedswiosnie
drzewo do wycinki

Blisko 70 drzew w ostatnim czasie trafiło w pasy drogowe miasta. Kolejnych 80 pojawi się już w przyszłym tygodniu. Będą to klony, których nasadzenia przeprowadzone zostaną przy ul. Kochanowskiego.
Ul. Łabędzką zdobią już przepiękne klony polne. Odporność tego drzewa, na trudne miejskie warunki zdecydowała o jego nasadzeniu także wzdłuż ul. Oriona, gdzie trafiło ich 20 sztuk., a także przy ul. Strzelców Bytomskich (17 szt.). Tymczasem na ul. Konopnickiej pięknie prezentują się już nowo nasadzone platany (17 szt.), a przy ul. Przedwiośnie 13 lip drobnolistnych.

W najbliższych dniach z ulic: Korczoka i Grottgera usunięte zostaną drzewa martwe lub zamierające stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. W zamian za 45 drzew nasadzimy 80 nowych roślin. Pojawią się one w pasach drogowych już w przyszłym roku. Natomiast przy ul. Piwnej, ze względu na realizację inwestycji pod nazwą - "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i Ks. Hlubka" usuniętych zostanie 9 drzew.