ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Rondo Kosów-Czapli-Jaskółcza
Ma 40 metrów średnicy, nasadzono na nim trzmielinę i berberysy, a jego realizacja trwała ok. 9 miesięcy. Rondo na skrzyżowaniu ulic: Kosów, Czapli, Jaskółczej, które otwarte zostało 21 października br., zmieniło tę część miasta, ale przede wszystkim sprawiło, że zwiększy się poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowców.
W trakcie budowy przeprowadzono szereg prac, począwszy od wymiany infrastruktury podziemnej, przez przebudowę odcinków ulic: Kosów, Czapli, Jaskółczej, Olchowej, Skowrończej i Ziębiej, a na budowie dwóch zatok autobusowych przy ul. Czapli skończywszy.


Średnica ronda została ustalona w oparciu o analizę trajektorii ruchu autobusów, w uzgodnieniu z KZK GOP. Jest ono najmniejszym z możliwych do zastosowania, które spełniałoby wymogi techniczne w tym miejscu.
Budowa ronda przyczyni się do poprawy płynności ruchu samochodów i komunikacji miejskiej, a także bezpieczeństwa pieszych.

Pszczyńska - zmiany w organizacji ruchu

Ulica Pszczyńska, w rejonie skrzyżowania ul.Panewnicką zostanie zawężona do 2 pasów ruchów. Przejazd od 12 października br., możliwy jest po jednym pasie w każdym kierunku.
Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostały na czas robót kanalizacyjnych i drogowych związanych z przebudową układu drogowego w rejonie Hali Widowisko - Sportowej.

ul.Dworcowa - wnioski mieszkańców przekute w czyn


Dla wygody mieszkańców Gliwic korzystających z komunikacji miejskiej, w ciagu ul.Dworcowej trwa budowa nowego przystanku autobusowego w centrum miasta. Zarząd Dróg Miejskich odpowiadając na wnioski mieszkańców wyznaczył lokalizację zatoki autobusowej w ciągu ul.Dworcowej, za skrzyżowaniem z ul.Marcina Strzody.
Obecnie odległość między przystankami  znajdującymi się przy ul.Dworcowej (na wysokości Gliwickiego Centrum Handlowego a kolejnym, najbliższym przy ul.Jana Pawła II wynosi ok. 850 m. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom miasta, którym ułatwi i przede wszystkim skróci czas dojścia do przystanku komunikacji miejskiej.
Kierowcy w miejscu prac muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogowcy zajęli 1 z 3 pasów ruchu.
Prace powinny zakończyć się na przełomie 2016 r. i 2017 r.
Po zakończeniu robót, kierowcy ul. Dworcową będą poruszali się jak dotąd trzema pasami ruchu.

Zmiany, zmiany ...

  
Pierwszeństwo przejazdu wprowadzono dla kierowców poruszających się ul.Robotniczą. Według wczesniejszej organizacji ruchu pierwszeństwo przysługiwało tym, którzy po łuki drogi z ul.Baildona do ul.Robotniczej kierowali się w kierunku GZUT.
Natomiast na ul.Franciszkańskiej na odcinku od ul.Paulińskiej do wybudowanego wjazdu/wyjazdu z DTŚ, wprowadzony został ruch  w obu kierunkach.

Nieznajomość przepisów czy skrajna nieodpowiedzialność ?Pojawiają się wszędzie i o każdej porze. Ryzykują swoje życie i zdrowie. Narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Pieszy przeskakujący przez bariery rozdzielające pasy ruchu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, piesi spacerujący w tunelu DTŚ, pomysłowość nie zna granic i trudno przewidzieć czym „zaskoczyć” jeszcze mogą .
Co robi pieszy poruszający się Drogową Trasą Średnicową ? Popełnia wykroczenie, które zagrożone jest w „najlepszym” wypadku mandatem. Wchodząc na DTŚ może stracić życie lub zostać kaleką.

 
Trudno wytłumaczyć zachowanie trójki uczestników ruchu widoczne na zdjęciach.
Trudno jest chronić kogoś, przed nim samym, kto podejmuje tak nieodpowiedzialne kroki.
Staje się ofiarą, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego dla pozostałych jego uczestników.

Przebudowa mostu w ciągu ul.Dworcowej

 
Całkowicie wyłączony z ruchu odcinek ul.Dworcowej między ul.Kłodnicką a ul.św.Barbary . Prowadzone są tu prace związane z remontem mostu nad rzeką Kłodnicą, w ciągu ul.Dworcowej. Roboty realizowane są tylko i wyłącznie po stronie kościoła garnizonowego.
Ruch samochodów odbywa się bez zmian, trzema pasami ruchu w ciągu głównym ul.Dworcowej.
Utrudnienia w ruchu spowodowane są przebudową mostu nad rzeką Kłodnicą, w ciągu ul.Dworcowej ze względu na konieczność wyburzenia przęsła obiektu, posiadającego trwała wadę. W jego miejsce wybudowane zostanie nowe. Przebudowane zostaną także przyczółki. Przy okazji prac rozebrana zostanie kładka technologiczna nad Kłodnicą, koryto rzeki umocnione, a teren wokół obiektu mostowego uporządkowany. Dzięki realizacji inwestycji most zyska większą nośność z obecnych 15 do 50 ton.
Zakończenie prac przewidziano na koniec I-go półrocza 2017 r.

Kontrole i mandaty


Niewykluczone, że będzie to początek częstszych kontroli pojazdów poruszających się Drogami Krajowymi 78 i 88. Mają one służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach i wyłączać z ruchu samochody jadące nadmiernie obciążone tym samym niszczące stan m.in. gliwickich dróg.
Ostatnie z przeprowadzonych działań polegały m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów  i kontroli dopuszczalnej masy całkowitej. Bardzo wnikliwie skupiono się także na przestrzeganiu nakazu jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i zakazu korzystania z telefonów komórkowych w trakcie jazdy.
Część kierowców została pouczona, niestety byli i tacy , którzy odjechali ubożsi o wartość wystawionych mandatów.
Kontrola przeprowadzona została przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach , Policji oraz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Ostatni etap prac remontowych na ul.Daszyńskiego


Na kolejnym, ostatnim już odcinku ul.Daszyńskiego prowadzone są prace remontowe (od 28.09.2016). Na czas robót, z ruchu na odcinku od ul. Styczyńskiego do ronda im.prof. Stanisława Fryzego wyłączony został z ruchu prawy pas ul. Daszyńskiego. Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
W związku z zamknięciem skrzyżowania u zbiegu ul.: Styczyńskiego i Daszyńskiego objazd do ul. Daszyńskiego poprowadzono ul. Andersa.
Wcześniej remont realizowany były na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Styczyńskiego i od ronda im.Stanisława Fryzego do dawnej pętli tramwajowej.

Sygnalizatory pomocnicze - wsparcie dla kierowców


Zmęczenie, jesienne znużenie, a czasami po prostu brak uwagi powodują, że coraz częściej pracownicy Centrum Sterowania Ruchem dostrzegają sytuacje, w których kierowcy sugerując się zielonym światłem, włączającym się dla skręcających w prawo, ruszają i przejeżdżają skrzyżowanie na wprost. W efekcie manewr ten odbywa się przy świetle czerwonym !
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Zarząd Dróg Miejskich zamontował pomocnicze sygnalizatory świetlne. Pojawiły się one na skrzyżowaniach ulic Andersa-Okulickiego oraz Tarnogórskiej-Skowrońskiego-Grottgera.
Ich rolą jest zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom i poprawa widoczności sygnałów świetlnych.
Sygnalizotory pomocnicze są montowane na wysokości wzroku kierowcy i wyświetlają ten sam komunikat o cyklu światła jak sygnalizator znajdujący się na maszcie.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

Gliwicki odcinek DTŚ- oddany zmotoryzowanym

20 marca br., o godzinie 20:24 oddano do ruchu gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.


Gliwicka część DTŚ została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich – G1 – przebiega od granicy z Zabrzem do ul.Kujawskiej, jego długość wynosi 2,8 km.Drugi – G2 – to odcinek od ul.Kujawskiej do DK-88 i liczy on 5,6 km.
W ciągu drugiego odcinka wybudowano tunel o długości 493 m. Miejsce to monitorują przez całą dobę pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Tunel wyposażony jest w pełni w systemy zabezpieczeń, urządzenia wentylacyjne i oddymiające, a także oświetlenie i monitoring. System wideodetekcji zainstalowany w tym miejscu umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych o ruchu drogowym i pozwala na automatyczne wykrywanie zdarzeń.


Oznakowanie
pionowe i poziome Drogowej Trasy Średnicowej zostało wykonane zgodnie z najnowszymi technologiami. Na trasie znajdują się znaki zmiennej treści, na których w zależności od aktualnej w danej chwili sytuacji na drodze, można wyświetlać informacje o wypadkach czy innych utrudnieniach w ruchu. W ciągu DTŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h lub 70 km/h. W razie konieczności, doraźnie, na tablicach zmiennej treści wyświetlane będą inne ograniczenia prędkości.

Szerokiej drogi życzy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, którego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby przejazd przez gliwicki odcinek DTŚ był komfortowy i bezpieczny.

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

ul.Poniatowskiego - zmiana organizacji ruchu


Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu !!!
Na ul.Poniatowskiego, 22 czerwca br. zmienione zostało pierwszeństwo przejazdu dla kierowców poruszających się od strony ul.Okrzei. Dotąd uczestnicy ruchu, którzy znajdowali się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, po wprowadzeniu zmian zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa, nadjeżdżającym z ul.Lipowej, jadącym w kierunku ul. Tarnogorskiej.

W zdrowym ciele, zdrowy urzędnik


3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale zdobyli pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, uczestniczący w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych, która odbyła się we wrześniu br.w Poznaniu.
7 pracowników zarządu startowało w kilkunastu konkurencjach, takich jak: bieg na 5 km, bowling, pływanie na 100 m stylem dowolnym, dart czy badminton.
Wszystkim uczestnikom Spartakiady gratulujemy, a szczególne podziękowania należą się medalistom, za reprezentowanie naszego miasta.

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, znajdują się tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Portowa- zmiany w organizacji ruchu


Na odcinku ul.Portowej podwyższona została prędkość do 70 km/h.
Zmiany dotyczą części tej ulicy, od Śląskiego Centrum Logistyki do ul. Staromiejskiej (z wyłączeniem krótkiego odcinka na wysokości nr 87, gdzie znajduje się przejście dla pieszych i przejazd rowerowy).

Wykaz nieruchomości gruntowej ZDM/1/2016

Wykaz nieruchomości tutaj

Wszystkich Świętych - zmiany w organizacji ruchu

 

Tradycyjnie, jak każdego roku w okresie Wszystkich Świętych, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Dotyczyć one będą rejonu dwóch gliwickich nekropolii : CMENTARZA CENTRALNEGO i CMENTARZA ŚW. WOJCIECHA.

Cmentarz Centralny

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 28.10.2016 od godz. 20:00 do 01.11.2016 do godz.24:00.

Przy cmentarzu Centralnym, odcinek ul. Kozielskiej między ul. Okulickiego i rondem im. Andersa zostanie wyłączony z ruchu.
Kierowcy jadący od strony ul. Kozielskiej, poprowadzeni zostaną ul. Okulickiego w prawo do DK88 lub w lewo w kierunku ul. Andersa.
Odcinki tych ulic zostaną przekształcone w drogi jednokierunkowe.
Od strony węzła DK88 – Okulickiego będzie można dojechać do parkingu przy Parku Handlowym Arena i parkingu usytuowanego na tyłach cmentarza Centralnego.  Dodatkowo umożliwione zostanie parkowanie po obu stronach ul. Andersa oraz jednostronnie na ul. Okulickiego. W trakcie obowiązywania zmienionej organizacji ruchu, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kozielskiej z ul. Okulickiego zostanie wyłączona.


Cmentarz przy ul. św. Wojciecha

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone 28.10.2016r od godz.20:00 i obowiązywać będą do 01.11.2016 r. do godz. 24:00. 

Jeden kierunek ruchu wprowadzony zostanie na ul. św. Wojciecha i na ul. Myśliwskiej, na odcinku od ul. Jałowcowej do ul. Toszeckiej. Dojazd do cmentarza przy ul. św. Wojciecha odbywał się będzie od ul. Toszeckiej.
Uwaga !!! Na części ul. św. Wojciecha wprowadzony zostanie prawostronny zakaz zatrzymywania się. 
Jadący od DK88 prowadzeni będą objazdem ulicami: św. Wojciecha, Jałowcową, Myśliwską oraz Toszecką. Dla samochodów ciężarowych wytyczony zostanie przejazd : DK88 przez rondo na ul. Pionierów do ul. Toszeckiej.

ul.Toszecka - utrudnienia w dwóch miejscach


Kolejny etap prac realizowanych przy przebudowie skrzyżowania ulic: Toszeckiej i Czołgowej wymaga zmian w organizacji ruchu. Jezdnia w miejscu robót, zawężana będzie do jednego pasa ruchu. Przez ok. 2 tygodnie (od 17-30.10.2016) kierowcy poruszać się będą wahadłowo (przy ręcznym sterowaniu ruchem). W godzinach wieczorno-nocnych, przywracany będzie ruch w obu kierunkach.
Rozpoczęły się (18.10.2016) także prace remontowe nawierzchni jezdni ul.Toszeckiej, na odcinku między ul.Orląt Śląskich a ul.Uszczyka. Na czas prac z ruchu wyłączona jest część jezdni przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach. Prace w tym miejscu powinny zakończyć się na przełomie października i listopada br.

Grottgera-Warszawska-Lubliniecka - przebudowa skrzyżowania


Od rozbiórek nawierzchni jezdni ruszyły prace (11 lipca br.) związane z przebudową skrzyżowania ulic: Grottgera-Warszawskiej-Lublinieckiej.
Zakres prac, niezbędnych do wykonania spowodował zamknięcie wlotów ulic: Warszawskiej i Lublinieckiej od strony ul.Grottgera. Tymczasem ruch na ul.Grottgera zostanie utrzymany w obu kierunkach. Zmiany w tym miejscu wykonawca wprowadzi wraz z postępem prac.
OBJAZD do ul.Lublinieckiej :
- Grottgera, Tarnogórską, Michałowskiego
- Grottgera, Bernardyńską, Michałowskiego.
OBJAZD do ul.Warszawskiej :
- Grottgera, Tarnogórską i Gierymskiego.
Zakończenie prac i utrudnień związanych z robotami planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

Pieszy ma pierwszeństwo !


Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, to nie postulat lecz przywilej, który od 1 marca br. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została STREFA ZAMIESZKANIA.
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Dla kierowców wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Strefa zamieszkania obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
To nie koniec zmian.
Na wszystkich skrzyżowaniach Starówki zlikwidowane zostało pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca br. wprowadzone zostały skrzyżowania równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
Sposób parkowania samochodów w obrębie Starego Miasta pozostaje bez zmian. Jest ono możliwe w miejscach do tego wyznaczonych.
PIESZYCH prosimy o rozwagę, a KIEROWCÓW o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kujawska,Panewnicka,Akademicka - zamknięte dla ruchu

Kujawska, Panewnicka i Akademicka to ulice, które 24 maja br. zostały wyłączone z ruchu. Prowadzone są tam prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach.
Z ruchu wyłączono odcinek ul.Kujawskiej – na odcinku od ronda z ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Dolnej, odcinek ul.Panewnickiej – od ul.Pszczyńskiej do ul.Baildona oraz ul.Akademicka na odcinku od ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Panewnickiej.
Autobusy linii 702 kursują ul.Pszczyńską
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zwraca się z prośbą o stosowanie do oznakowania i zwrócenie uwagi na wprowadzone objazdy.

Tabliczki informacyjne w SPP


Zakończył się montaż dodatkowych znaków informacyjnych dla kierowców wjeżdżających do STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA. W sumie zainstalowano ok. 240 tabliczek. Zawierają one informację, kiedy i w jakich godzinach pobierane są opłaty za pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania.
W ten sposób Zarząd Dróg Miejskich wyszedł naprzeciw kierowcom, zwłaszcza tym spoza Gliwic.
Oznakowanie jest ponadstandardowe i nieobowiązkowe. W miastach naszego regionu nie jest stosowane.
Przypominamy, że za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania pobierane są opłaty, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 18:00.
W Gliwicach strefą płatnego parkowania objęty jest obszar centrum miasta.
Szczegółowe informacje dotyczące strefy płatnego parkowania można znaleźć pod adresem: www.parkowaniegliwice.pl).

By jeździło się lepiej


Nowe programy sygnalizacji świetlnej = poprawa warunków ruchu i sprawniejszy przejazd w rejonie ulic: Bohaterów Getta Warszawskiego, Jagiellońskiej i placu Piastów.
Ich wdrożenie zmierza przede wszystkim do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i sprawniejszego przejazdu samochodów.
Programy będą pomocne w dostosowywaniu do zmiennego natężenia ruchu, pomogą zwłaszcza w regulacji przejazdu na odcinku ul.Częstochowska- ul.Dworcowa.
Wprowadzono także zmiany w organizacji ruchu m.in. na ul. Piwnej, gdzie na wysokości Placu Piastów, kierowcy jadący w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej ustawiają się na dwóch pasach ruchu: środkowym i lewym skrajnym, a nie jak dotąd tylko na środkowym.
Na ul. Jagiellońskiej, na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, gdzie manewr skrętu w lewo, do ul. Dworcowej odbywał się dwoma pasami ruchu, poprowadzony jest tylko jednym pasem.

Drogowy miszmasz ...


Lodówka, sofa, stół z krzesłami, poduszki – to bynajmniej nie lista zakupów niezbędnych do wyposażenia domu czy mieszkania, ale rzeczywistość z jaką stykamy się nieomal każdego dnia. Znajdzie się także pokaźne wyposażenie do warsztatu samochodowego: opony, zderzaki deska rozdzielcza i długo by jeszcze wymieniać jakie osobliwości pozostawiane są w pasie drogowym. Jeśli dodać do tego 3,5 tony śmieci z Rynku i skweru nad Drogową Trasą Średnicową robi się tego naprawdę sporo. Wykonawcy sprzątający w mieście mają ręce pełne roboty.
Dodatkowo, w najbliższych dniach, ze względu na jesienną porę, rozpoczną się intensywne prace związane ze sprzątaniem liści, których wraz z upływem dni przybywa.
Przypominamy, że nawierzchnie jezdni sprzątane są według harmonogramu, z którym zapoznać się można pod adresem www.zdm.gliwice.pl, w zakładce „Oczyszczanie miasta”. Miejsca do zamiatania chodników wyznaczane są na zlecenie inspektorów nadzoru ZDM. Rynek zamiatany jest codziennie. Trzy razy w tygodniu myta jest jego płyta. W razie konieczności i na zgłoszenia mieszkańców pracownicy ZDM reagują natychmiast wysyłając na miejsce wykonawcę.

Tylko w Gliwicach

Rozbudowa systemu informującego o wolnych miejscach postojowych, budowa pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych, usprawnienie przejazdu autobusów i pojazdów uprzywilejowanych na terenie naszego miasta, a ponadto ustawienie dodatkowych tablic zmiennej treści, informujących o aktualnej sytuacji drogowej, to wszystko już niebawem tylko w Gliwicach. Oprócz nowinek, które wprowadzone zostaną do miasta, rozbudowany zostanie o dodatkowe funkcje i elementy działający od ponad 3 lat system detekcji. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Gliwicki projekt jako jeden z kilkunastu - zgłoszonych przez miasta aglomeracji śląskiej - został wskazany do dofinansowania w ramach konkursu.
Ich realizacja planowana jest po podpisaniu umowy o dofinansowaniu i zakończeniu wszystkich procedur formalnych.

LISTA REMONTÓW 2016 r.

Drogi gminne

ul.Wolności  zadanie sondażowe - renowacja terenów zielonych na odcinku od ul.Marksa do ul.Partyzantów,

ul.Warzywna - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni,

ul.22 Lipca - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Kochanowskiego– remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Uszczyka – remont nawierzchni jezdni - kontynuacja remontu z 2015r.- II etap,

ul.Konarskiego - remont nawierzchni jezdni - odcinek od ul.Częstochowskiej do DTŚ,

ul.Jowisza nr od 1 do 7 – remont chodnika,

ul.Gorkiego – remont nawierzchni jezdni,

ul.Marksa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul.Wieniawskiego do ul.Wolności,

ul.Długa – remont nawierzchni chodników,

ul.Centaura – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Graniczna – budowa chodnika na odcinku od ul.Ligockiej do ul.Strzelniczej,

ul.Wincentego Pola – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Wybrzeże Armii Krajowej – budowa i remont miejsc parkingowych,

ul.Wybrzeże Wojska Polskiego (aleja piesza za Urzędem Miejskim) - remont nawierzchni jezdni,

ul.Poznańska - remont nawierzchni jezdni,

ul.Legnicka - remonty nawierzchni jezdni.

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul.Kozielska – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

DK - 88 – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Andersa - remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Śliwki – remont nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu PKP do DTŚ,

ul.Daszyńskiego – remont nawierzchni chodników - wybrane fragmenty,

ul.Dworcowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Toszecka – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Traktorzystów - budowa chodnika na odcinku, od ul.Traktorzystów w kierunku ul.Frezji,

ul.Franciszkańska - budowa miejsc postojowych i remont nawierzchni jezdni, na odcinku od od ronda do ul.Paulińskiej,

ul.Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Słowackiego oraz jezdni z kostki kamiennej - wybrane fragmenty,

ul.Królewskiej Tamy - budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul.Baildona,

ul.Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Portowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Korczoka – remont nawierzchni jezdni,

ul.Czapli – budowa chodnika, uzupełnienie chodników przy budowie ronda.

 

Kolejne, aktywne przejście

   

Poprawa bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu samochodowym, ale także pieszych to priorytet dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Po pilotażowym wprowadzeniu znaku aktywnego na przejściach dla pieszych w ciągu ulic: Toszeckiej, Żabińskiego, Kozielskiej, Jedności, Beskidzkiej i Kosów zainstalowano kolejny u zbiegu ul. Dworcowej i Dolnych Wałów.
Sygnalizacja ostrzegawcza ustawiana jest w miejscach, gdzie zarządca drogi w szczególny sposób chce zwrócić uwagę kierowców na zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki doborowi odpowiednich źródeł światła aktywny znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza pozwala na płynniejszy ruch, niż przy standardowej sygnalizacji świetlnej, wszędzie tam, gdzie zastosowanie pełnej sygnalizacji świetlnej nie znajduje uzasadnienia.

Niecodzienna delegacja


Była olbrzymia laurka, były słowa uznania i podziękowania, ale najcenniejszym był uśmiech dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach. W Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach gościła niecodzienna delegacja, która doceniła starania i pracę ZDM.
W ostatnich dniach w pobliżu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Gliwicach zakończyła się budowa miejsc postojowych, z których korzystać mogą także rodzice dowożący dzieci do placówki szkolno-opiekuńczej.
-„Dla takich chwil, warto robić najmniejsze rzeczy. Być może w skali miasta nie są one wyraziste, ale dla społeczności lokalnej okazały się być ogromnie pomocne” - mówiła podczas spotkania p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Anna Gilner.
W ostatnim czasie powstało zaledwie kilka miejsc postojowych, ale jak się okazało są one ogromnie pomocne dla rodziców przywożących swoje dzieci do tej placów szkolno-przedszkolnej.

Stałe zamknięcia tunelu – środa/czwartek i piątek/sobota


Sprawność wentylatorów, czujników zadymienia, kamer obserwujących przez całą dobę ruch, to tylko niektóre z prac, prowadzonych co tydzień w tunelu znajdującym się w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Na czas ich trwania, dla bezpieczeństwa osób prowadzących prace konserwacyjne, tunel musi być zamykany. Przyjęto, że przegląd odbywa się w godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Prace realizowane są między godz. 23:00 (środa) do 5:00 (czwartek).
Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres tunel jest nieprzejezdny. Przy mniejszej ilości niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych, czas jego zamknięcia będzie krótszy .
Informacje o wyłączeniu z ruchu tunelu, każdorazowo wyświetlane są na tablicach zmiennej treści. Na stałe ustawione są także tablice wskazujące trasę objazdu.

 

O czystość w tunelu, służby za to odpowiedzialne dbają raz w tygodniu.Zawsze nocą z piątku na sobotę, pojawia się tam zamiatarka. Zwykle zabiegi te trwają ok. 2 godzin. Wyjątkiem będzie sprzątanie kwartalne, które może potrwać kilka godzin. Podobnie jak w przypadku zamknięcia tunelu na czas prac konserwacyjnych, także i przy wyłączeniu ze względu na sprzątanie, na tablicach zmiennej treści pojawiają się informacje o braku przejezdności.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Zmiany - na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona


Uwaga kierowcy, zmiany na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona. Dotychczas obowiązujace w tym miejscu skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu zamienione zostało na równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Przypominamy także, że w tym rejonie obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h.
ZDM zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na oznakowanie w miejscu wprowadzanych zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.