ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

ZDM - nieczynny

14 sierpnia 2015 r. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w Gliwicach będzie NIECZYNNY

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracodawcy muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
Mając na uwadze powyższy wyrok, dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich wyznaczyła 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP), która w drugim półroczu 2015 r. ma zostać wprowadzona w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela rzecznik operatora płatnego parkowania tj. Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. - Mariusz Kopeć nr tel. 665 655 225. Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania dobiega końca porządkowanie i organizowanie miejsc postojowych.
Oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, umieszczono tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Sprzątanie w ... tonach

  
Bieżące prace związane z utrzymaniem czystości w mieście, roboty remonto-budowlane związane z drogową infrastrukturą miejską w Gliwicach w pełni. Ich realizacja nie jest możliwa bez uciążliwości związanych z zabrudzeniami jezdni. Za właściwe utrzymanie nawierzchni w czystości, odpowiedzialna jest firma (wyłoniona w przetargu)działająca na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach .
W rejonie powstającej Drogowej Trasy Średnicowej to wykonawca jest zobligowany do zapewnienia czystości w obrębie budowy.
Jednocześnie miasto sprzątane jest w miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszych. Jak wynika z danych przesłanych przez wykonawcę, tylko w maju, z płyty Rynku zebrano ok.3 ton zanieczyszczeń.
Ponad tonę chwastów, codziennie, usuwa się w ramach prac porządkowych z chodników na osiedlu Sikornik.
Każdego dnia, w trakcie prac związanych z oczyszczaniem pasów zieleni przy drogach publicznych, wykonawca zbiera średnio od 600 do 800 kg śmieci.


UWAGA - ul. Portowa - zmiana pierwszeństwa przejazdu

               

Zmiany w organizacji ruchu w obrębie dwóch skrzyżowań ul. Portowej z ul.Edisona i ul.Portowej z estakadą Heweliusza.
Od 29 maja br. PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU obowiązywać będzie dla ul.Portowej.
Kierowcy jadący estakadą Heweliusza do ul.Portowej będą znajdowali się na drodze podporządkowanej i będą musieli ustąpić kierowcom poruszającym się ul.Portową. Podobnie jak kierowcy wyjeżdżający z ul.Edisona do ul.Portowej.

DK88 - węzeł łączący z ul. Portową

Przywrócono ruch na węźle drogowym DK88 z ul.Portową. Uruchomiony został zjazd i wyjazd z ul.Portowej w kierunku Łabęd.
W nowym układzie komunikacyjnym zjazd do ul.Portowej odbywa się przez ronda turbinowe.


Ronda turbinowe w tym miejscu są pierwszymi w Gliwicach. Różni je od rond budowanych dotychczas w naszym mieście to, że przed wjazdem na nie, należy wybrać odpowiedni pas ruchu w kierunku, który chce się kontynuować, ponieważ po wjeździe na rondo turbinowe nie można go już zmienić.

Skrzyżowanie Hutniczej, Jagiellońskiej i Franciszkańskiej - zamknięte dla ruchu

Prawdopodobnie do 30 września br. wyłączony z ruchu będzie przejazd od ul.Robotniczej przez skrzyżowanie ul.Hutniczej, Franciszkańskiej i Jagiellońskiej - deklaruje wykonawca prac.
Zmiany obejmują także organizację ruchu na ul.Błogosławionego Czesława, gdzie na odcinku od skrzyżowania z ul.Paulińską do skrzyżowania z ul.Zabrską wprowadzono ruch w obu kierunkach. Dotąd ul.Bł.Czesława była ulicą jednokierunkową. Natomiast na ul.Paulińskiej i ul.Cecylii wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Powstaje rondo

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy u zbiegu ulic:
Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej, gdzie trwa przebudowa pięciowlotowego skrzyżowania.
W miejscu tym powstanie rondo. Prace powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku. Ze względu na ich zakres kierowcy muszą korzystać z objazdów.
Na obecnym etapie prac, ze względu na wyłączenie z ruchu odcinka ul.Sowińskiego (od ul. Daszyńskiego do ul.Radiowej) kierowcy jadący od ul.Daszyńskiego w kierunku ul.Sowińskiego muszą skręcić w ul.Kozłowską, dalej do ul.Radiowej i do ul.Sowińskiego.
W przeciwnym kierunku, dla jadących od ul.Sowińskiego do ul.Daszyńskiego, objazd wyznaczono ul.Orzeszkowej do ul.Kozłowskiej i dalej do ul.Daszyńskiego.
Prace powinny zakończyć się w październiku br.

Oko wielkiego brata patrzy - monitoring DK 88

Gliwicki odcinek Drogi Krajowej nr 88 objęty jest monitoringiem. Obraz z systemu wizyjnego trafia zarówno do Zarządu Dróg Miejskich, jak i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Decyzję o instalacji monitoringu podjęto w związku z licznymi, niebezpiecznymi i niedozwolonymi manewrami kierowców na DK 88 (m.in. zawracanie przez linię podwójną ciągłą).
Uruchomienie systemu ma przede wszystkim działanie prewencyjne, motywujące kierowców do prawidłowych zachowań na drodze. Monitoring umożliwia również wszczynanie przez policję postępowań o ukaranie kierowców łamiących prawo o ruchu drogowym.
System wizyjny, który zainstalowano na DK 88 to sprzęt najnowszej generacji. Pozwala na realizowanie zbliżeń z dużej odległości, także w porze nocnej.

 

LISTA REMONTÓW 2015 r.

Drogi gminne

ul. Paderewskiego – budowa miejsc postojowych na działce nr 635 (zadanie sondażowe)

ul. Św. Marka – remont nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie sondażowe)

ul. Brzozowa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Okrzei

ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – remont nawierzchni parkingów wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

ul. Sobótki – remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie nowo budowanego komisariatu

ul. Uszczyka – remont nawierzchni chodników na całej długości ulicy (rejon zabudowań)

ul. Kochanowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. ZWM – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Skowrończa – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wałbrzyska – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

ul. Karolinki – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wieniawskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Żeromskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy

ul. Zygmuntowska – remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Krakusa do ul. Czarneckiego

ul. Traktorzystów – budowa chodnika od nowych zabudowań (nr 45) w kierunku ul. Tulipanów

ul. Kozielska – budowa chodnika na odcinku od ul. Braci Grimm do nr 246

ul. Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki (+ wybrane fragmenty)

ul. Św. Wojciecha – budowa chodnika na odcinku od ul. Jałowcowej w kierunku cmentarza

ul. Wyczółkowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul. Kozielskiej

ul. Nad Łąkami – budowa chodnika na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich

ul. Lotników – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Kilińskiego

ul. Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Styczyńskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kozielskiej do ul. Andersa

ul. Kościuszki – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

DK 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Andersa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

Prace mają zostać zrealizowane w terminie od kwietnia do listopada bieżącego roku.

MODERNIZACJA ROKU - Akademicka


                            
 

Pierwsza nagroda przyznana w 2010r., druga dwa lata później. Obecnie jest szansa na kolejną. Wszystko zależy od mieszkańców Gliwic. To czy zostanie przyznana naszemu miastu jest w Państwa rękach.

Do kolejnej edycji konkursu zgłoszono zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ul. Akademickiej", gdzie powstał deptak pełen zieleni z reprezentacyjnym placem, fontanną i ścieżką rowerową.

Zaszczytny tytuł Modernizacji Roku zyskały dotąd dwa miejskie przedsięwzięcia. Pierwszy, w 2010 r. przyznano za „Modernizację ulicy Wieczorka wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Zdaniem komisji konkursowej, ulicy Wieczorka przywrócono specyficzny, właściwy charakter dla ciągów komunikacyjnych wpisujących się w obszar Starego Miasta. Doceniono także wybór użytej technologii, jakość wykonania inwestycji, a także szybki termin w jakim wykonano całość prac.
Dwa lata później, w 2012 r. tytuł w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” przyznano za: nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu.

Ideą organizowanego konkursu jest promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami, a także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego.
W plebiscycie pn."Modernizacja Roku" niejednokrotnie mniejsze miejscowości dzięki zaangażowaniu społecznemu zwyciężają z miastami o znacznie większej liczbie mieszkańców. W minionych latach swój głos w plebiscycie oddało ponad 100 000 osób. W tym roku rywalizacja będzie z pewnością równie zacięta, dlatego liczymy na Państwa głosy, głosy mieszkańców Gliwic.

http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/22-gliwice.html

 

Kilkaset kontroli – wśród nich niechlubny rekordzista

 
Kilkaset kontroli drogowych tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadziła Inspekcja Transportu Drogowego na terenie Gliwic. W tym czasie odnotowano niechlubny rekord.
Jedna z firm transportowych otrzymała … 32 tysiące złotych kary.
Kontrole ITD to jeden z prewencyjnych zabiegów dzięki, którym można zapobiegać poruszaniu się po mieście samochodów, bez stosownego zezwolenia (wydawanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach), a także tych, które przeciążone niszczą miejską infrastrukturę drog.

 

Ruch wahadłowy -Orlickiego/Nadrzeczna

                                                                        źródło UM Gliwice
Kolejny etap budowy Drogowej Trasy Średnicowej i kolejne zmiany w organizacji ruchu.
Tym razem dotyczą one części ulic Orlickiego i Nadrzecznej. Ze względu na zakres prac koniecznych do wykonania, wprowadzony został ruch wahadłowy. Utrzymany on zostanie prawdopodobnie do końca sierpnia - zapowiada wykonawca prac.

Sprzątanie Rynku

 

Jest niewielkich rozmiarów, ale posiada olbrzymie możliwości. Wszędzie dotrze, choć się nie rozpycha. Dba o nienaganny wygląd. Rzec by można … maszyna idealna.
Gliwicki Rynek sprząta jedna z najnowocześniejszych zdobyczy technologii wśród maszyn komunalnych. Zamiata, odkurza i szoruje. Pozwala na sprzątanie najtrudniej dostępnych zakamarków.

   


Tego typu sprzęt z powodzeniem wykorzystywany jest w wielu miastach Polski, m.in. Krakowie, Zamościu czy Świnoujściu.

Informujemy, że zamiatanie gliwickiego Rynku odbywa się codziennie w godzinach porannych.
Płyta Rynku jest myta w poniedziałki, środy i soboty.

Aktywny znak na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej

             

Na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Czołgowej zakończył się kolejny etap prac związanych z dodatkowym oznakowaniem tego miejsca.
Ostatnim etapem było zamontowanie aktywnego znaku STOP (B-20).
Ma on w sposób aktywny ostrzegać kierowców o  tym, że zbliżają się do miejsca z pierwszeństwem przejazdu.
Świetlny znak STOP zostaje uaktywniony po pojawieniu się pojazdu, w strefie czujnika ruchu, który wykrywa pojazd.
Energia elektryczna niezbędna do jego funkcjonowania dostarczana jest przez moduły fotowoltaiczne z akumulatorem. Napis „Stop” i świecąca obwódka znaku załączane są przez detektory ruchu. Znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie nie oślepia kierujących pojazdami.

Strzelców Bytomskich - CzołgowaZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza dodatkowe rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej.
W ostatnich dniach na wszystkich wlotach skrzyżowania ustawiono znak „Uwaga inne wypadki" z tabliczką o treści „Uwaga wypadki”. Dodatkowo na drogach podporządkowanych czyli w ciągu ul.Czołgowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz wymalowano linie wibracyjne.
Linia pozioma STOP została odnowiona farbą zmieszaną z mikro-kulkami szklanymi, aby była bardziej widoczna po zmroku.
W najbliższym czasie wprowadzony zostanie także aktywny znak STOP z zasilaniem solarnym i czujnikiem ruchu, umieszczony na wysięgu. Samochód dojeżdżający do skrzyżowania spowoduje jego uruchomienie.
Wprowadzone rozwiązania zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu dodatkowego efektu akustycznego, wibracyjnego i wizualnego.

Ul. Częstochowska - zamknięta dla ruchu

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej, ul.Częstochowska,  została zamknięta dla ruchu.
Wyłączenie dotyczy odcinka od Alei Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
OBJAZD : wytyczono ul. Konarskiego.
Na odcinku ul.Wrocławskiej, od ul.M.Strzody do ul.Częstochowskiej ruch samochodów w kierunku ul.Konarskiego odbywa się prawym i środkowym pasem ruchu. Pierwszeństwo przejazdu otrzymali kierowcy jadący ul.Konarskiego do ul.Kłodnickiej, w kierunku centrum.
Na odcinku ul.Częstochowskiej od skrzyżowania z ul.Kłodnicką do Alei Przyjaźni, dotychczasowa organizacja ruchu uległa zmianie z jedno na dwukierunkową (dla ruchu lokalnego).

Ul.Śliwki - zamknięta dla ruchu

Ul.Śliwki będzie nieprzejezdna do grudnia 2015 r. Wyłączenie z ruchu dotyczy odcinka od skrzyżowania ulic : Orlickiego i Nadrzecznej do wjazdu do bram budynków nr 86 i 87.
Przejazd ulicą został zamknięty ze względu na prowadzone prace, związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. 
Jednocześnie zamknięty został wyjazd z ul.Wybrzeża Armii Krajowej.
OBJAZD:
- w kierunku Tarnowskich Gór ulicami : Wyspiańskiego, Styczyńskiego, Andersa, Okulickiego, DK 88 do zjazdu przy ul. Tarnogórskiej
- w kierunku Chałupek ulicami : Toszecką, św. Wojciecha, DK 88, Okulickiego, Andersa, Styczyńskiego i Wyspiańskiego.
Zalecany wcześniejszy wjazd na DK 88 z ul.Tarnogórskiej.

 

Ul.Zwycięstwa - zamknięta dla ruchu kołowego

Odcinek ul.Zwycięstwa zamknięty jest dla ruchu kołowego. Wyłączenie dotyczy odcinka od ul.Fredry do ul.Dubois, gdzie prowadzone są prace związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. Dla pieszych i rowerzystów wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy, pozwalający na przekroczenia pasa drogowego, budowanej DTŚ. 
Trasa objazdu wytyczona jest ulicami : Strzody i Konarskiego. 
W kierunku przeciwnym ul. Dworcową.
Jak deklaruje wykonawca prac, ruch kołowy na zamkniętym obecnie odcinku ul.Zwycięstwa zostanie przywrócony w grudniu 2015 r.