ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Anna Gilner - pełniąca obowiązki dyrektora ZDM


Annie Gilner powierzono obowiązki dyrektora w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.
Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracę w samorządzie rozpoczęła w 2005 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyła w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych.
Pełniąc obowiązki dyrektora, Anna Gilner zamierza kontynuować dotychczasowe działania Zarządu Dróg Miejskich. W ich realizacji jest otwarta na sugestie i propozycje społeczności lokalnej.

Zima757 ulic, 373 przystanki komunikacji miejskiej, chodniki, ścieżki rowerowe, w sumie do odśnieżenia powierzchnia ok. 3 966 038 m2.
Dla optymalnej organizacji prac realizowanych w ramach zimowego utrzymania Gliwic, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów. 9 z nich obejmuje drogi, 1 rejon to chodniki, 1 rejon – przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego „Akcji Zima”.
Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie Gliwic, dysponują 38 jednostkami sprzętowymi przystosowanymi do likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżania. Prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane są w dniach, w których wymagają tego warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz, osady, oblodzenia). O rozpoczęciu i zaprzestaniu odśnieżania, w ramach Akcji Zima decyduje koordynator akcji zima w Zarządzie Dróg Miejskich.
W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonawca pozostaje w stanie pełnej dyspozycji mimo, że miasto nie płaci za czas, w którym nie są prowadzone prace w zakresie odśnieżania lub posypywania dróg i chodników.
Szczegółowe informacje dot. Akcji Zima można znależć pod adresem internetowym: http://zdm.gliwice.pl/strona.php?s=28

Starówka - remonty dobiegły końcaDobiegły końca utrudnienia na Starówce. Otwarte dla ruchu lub przejezdne na całej swej długości zostały ulice: Basztowa, Bytomska, Białej Bramy, Matejki, Pod Murami, Wodna. Tym samym dobiegł końca trwający od 2011 r. remont Starego Miasta. Przez ten czas kierowcy zmagali się z wieloma utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu. Obecnie Starówka przejezdna jest bez zakłóceń.

Nowy łącznik

   

Otwarto połączenie ul.Bohaterów Getta Warszawskiego z ul.Sienkiewicza. Ruch nowym, 300 metrowym łącznikiem odbywał się będzie w obu kierunkach.
Ponadto kierowcy wyjeżdżający z ul.Sienkiewicza do ul.Bohaterów Getta Warszawskiego będą mogli skręcić zarówno w prawo w kierunku dworca PKP jak i  lewo, w kierunku ul.Toszeckiej.

Mini rondo ul.Pliszki


Pierwsze w Gliwicach, mini rondo oddane do użytku. 3 - wlotowe rondo wybudowano w ciągu ul. Pliszki. Jego powstanie stało się niezbędne ze względu na zapewnienie bezpiecznego włączenia z powstającego kompleksu domów mieszkalnych do ul.Pliszki.
Prace przy budowie ronda w połowie zostały sfinansowane ze środków miasta, pozostałą część zapłacił inwestor budujący mieszkania. Przy okazji budowy, w okolicy ronda pojawiła się nowa roślinność. Wzdłuż ul. Pliszki nasadzono żywotniki płożące.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela rzecznik operatora płatnego parkowania tj. Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. - Mariusz Kopeć nr tel. 665 655 225. Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania dobiega końca porządkowanie i organizowanie miejsc postojowych.
Oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, umieszczono tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Utrudnienia Bojkowska - Pszczyńska

Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic : Bojkowskiej i Pszczyńskiej. W związku z pracami prowadzonymi na zlecenie PWiK, wyłączona została możliwość wyjazdu z ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej w kierunku centrum. Objazd wytyczono ul. Kopalnianą, obowiązywał będzie do ok. 13 lutego br.

Kosów-Czapli-Jaskółcza zmiany w organizacji ruchu


Ruszyły pierwsze prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul.: Czapli, Kosów i Jaskółczej.
Realizacja robót będzie wiązała się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu.
Pierwszy etap zmian objął wyłączenie z ruchu pieszego części skweru znajdującego się na skrzyżowaniu ulic: Kosów i Czapli.
W ciągu ul. Kosów wyłączony z ruchu został odcinek tej ulicy w kierunku ul. Nowy Świat. Obowiązuje ruch jednokierunkowy. Objazd wytyczono ul. Czapli, Biegusa i Pliszki.
Kolejna zmiana dotyczy wyłączenia z ruchu wlotów ul. Ziębiej i Skowrończej. Na ich pozostałej długości wprowadzono ruch w obu kierunkach, z możliwością wjazdu od ul. Opawskiej.

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Separatory i monitoring

 

Na Drodze Krajowej nr 88, w czterech lokalizacjach zamontowane zostały separatory ruchu: na wysokości ronda Pionierów-Perseusza, ul.Zbożowej, a także przy węźle drogowym z ul.Tarnogórską i ul.Toszecką.
Gliwicki odcinek Drogi Krajowej nr 88 od grudnia ub.r. objęty jest monitoringiem. Obraz z systemu wizyjnego trafia zarówno do Zarządu Dróg Miejskich, jak i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Decyzja o jego instalacji została podjęta po serii niebezpiecznych i niedozwolonych manewrów, do jakich dochodziło na DK 88 (m.in. zawracanie przez linię podwójną ciągłą). Monitoring umożliwia policji wszczynanie postępowań o ukaranie kierowców łamiących prawo o ruchu drogowym.
System wizyjny, który pojawił się na DK 88 to sprzęt najnowszej generacji. Pozwala na realizowanie zbliżeń z dużej odległości, także w porze nocnej.

Strzelców Bytomskich - CzołgowaZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził dodatkowe rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej.
Na wszystkich wlotach skrzyżowania ustawiono znak „Uwaga inne wypadki" z tabliczką o treści „Uwaga wypadki”. Dodatkowo na drogach podporządkowanych czyli w ciągu ul.Czołgowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz wymalowano linie wibracyjne.
Linia pozioma STOP została odnowiona farbą zmieszaną z mikro-kulkami szklanymi, aby była bardziej widoczna po zmroku.
Wprowadzone rozwiązania zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu dodatkowego efektu akustycznego, wibracyjnego i wizualnego.

Aktywny znak na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej

             

Na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Czołgowej zakończył się kolejny etap prac związanych z dodatkowym oznakowaniem tego miejsca.
Ostatnim etapem było zamontowanie aktywnego znaku STOP (B-20).
Ma on w sposób aktywny ostrzegać kierowców o  tym, że zbliżają się do miejsca z pierwszeństwem przejazdu.
Świetlny znak STOP zostaje uaktywniony po pojawieniu się pojazdu, w strefie czujnika ruchu, który wykrywa pojazd.
Energia elektryczna niezbędna do jego funkcjonowania dostarczana jest przez moduły fotowoltaiczne z akumulatorem. Napis „Stop” i świecąca obwódka znaku załączane są przez detektory ruchu. Znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie nie oślepia kierujących pojazdami.

Ministerialna nagroda

        

Modernizacja ul.Akademickiej oraz terenów przyległych, jako publicznej strefy pieszej Gliwice – została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w XIX edycji konkursu pn.”Modernizacja roku 2014”.
Ideą organizowanego co roku konkursu jest promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami, a także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego.
Inwestycja drogowa zrealizowana we współpracy z Politechniką Śląską objęła przebudowę rejonu stanowiącego „serce” kampusu Politechniki Śląskiej i sprawiła, że miejsce stało się niezwykle przyjazne, zwłaszcza dla młodzieży akademickiej.
Zmiany objęły pięciusetmetrowy odcinek ul.Akademickiej, gdzie po wymianie i uporządkowaniu wielu urządzeń infrastruktury podziemnej powstał deptak z kostki granitowej urozmaiconej innymi materiałami kamiennymi. W otoczeniu zieleni z reprezentacyjnym placem i fontanną, zamontowano nowe oświetlenie ledowe. Ulica wzbogaciła się o ścieżkę rowerową. Przy wjeździe do kampusu zainstalowano system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, umożliwiających upoważnionym pojazdom (policji, straży pożarnej, karetek pogotowia) wjazd w obszar wyłączony z ruchu drogowego.
Na blisko półkilometrowym odcinku ul.Akademickiej pojawiły się także ławki i mała architektura z elementami dekoracyjnymi, nawiązującymi stylistyką do herbu gliwickiej uczelni.
Specjalną nagrodę ministerialną wręczono w trakcie gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę z rąk Pawła Orłowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odebrał p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Grzegorz Wieczorek.
Modernizacja ul.Akademickiej została sfinansowana wspólnie z Politechniką Śląską w Glilwicach a zrealizowana przez gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Uznanie dla prac drogowych w naszym mieście, przypadło Gliwicom po raz trzeci. Pierwszą nagrodę w konkursie Modernizacja Roku, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach otrzymał w 2010 roku. Wówczas, zaszczytny tytuł Modernizacji Roku przyznano za „Modernizację ulicy Wieczorka wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Komisji konkursowa uznała, że ulicy Wieczorka przywrócono specyficzny, właściwy charakter dla ciągów komunikacyjnych wpisujących się w obszar Starego Miasta. Doceniono także wybór użytej technologii, jakość wykonania inwestycji, a także szybki termin w jakim wykonano całość prac.
Kolejna nagroda przypadła Gliwicom dwa lata później, w 2012r. w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”. Uznanie komisji zyskały nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu.

Dlaczego trzeba czekać na zielone światło

dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Gliwicach

Od najmłodszych po najstarszych, nieustanne zaciekawienie i zachwyt mimo, że Centrum Sterowania Ruchem działa już od 2 lat nadal wizyta w tym miejscu wzbudza olbrzymie emocje.

Kamery uliczne, możliwości techniczne zmian w sygnalizacji świetlnej i w zależności od wieku informacje mniej lub bardziej specjalistyczne, a dla najmłodszych prelekcja jak bezpiecznie poruszać się po drogach.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016, ruszyła kolejna edycja spotkań organizowanych dla przedszkoli i szkół pod hasłem "Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze".
Dla każdej grupy wiekowej przygotowano odpowiednio dopasowany program, w którym mowa nie tylko o bezpieczeństwie, ale także o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w pracy systemu sterowania ruchem.
CSR odwiedziło już kilkuset przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a "apetyt" na spotkanie w „sercu” Centrum Sterowania Ruchem nie maleje. W ostatnim czasie CSR odwiedzili  wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Gliwicach.
Zainteresowane grupy przedszkolne, szkolne mogą umówić się na spotkanie w CSR bezpośrednio z pracownikami Centrum Sterowania Ruchem pod nr tel. 32 300 86 78.