ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

System identyfikacji wolnych miejsc postojowych - w fazie testów


Na razie testowany, ale już niebawem zostanie w pełni uruchomiony - SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSC POSTOJOWYCH w centrum Gliwic.
Przez najbliżych kilkanaście dni będzie on jeszcze konfigurowany.
Wyświetlane obecnie na specjalnych tablicach (instalowanych w ostatnich dniach) komunikaty, nie są rzeczywistym odzwierciedleniem ilości wolnych miejsc do parkowania w danej podstrefie. 
System identyfikacji wolnych miejsc postojowych ma ułatwić kierowcom parkowanie, m.in. w rejonie Urzędu Miejskiego.
 
Dzięki pracy czujników magnetycznych i oprogramowaniu, system będzie dynamicznie uwzględniał zmiany ruchu i postoju pojazdów, a informacje na tablicach będą na bieżąco podawały dane o dokładnej liczbie i lokalizacji wolnych stanowisk w podstrefach, gdzie będzie można pozostawić samochód.
Systemem objęte na początek zostały trzy ulice w centrum Gliwic –Wybrzeże Wojska Polskiego, Plac Piłsudskiego i Berbeckiego. Docelowo istnieje zamysł, aby system rozbudować.

Utrudnienia na DK 88


 Na Drodze Krajowej nr 88 rozpoczęły się prace związane z odcinkowym montażem separatorów ruchu.
Separatory (typu U-25a) montowane są w miejscach, które jak wynika ze statystyk i obserwacji policji są newralgicznymi ze względu na bezpieczeństwo ruchu.
Separatory pojawią się na DK 88, na wysokości ronda Pionierów-Perseusza, ul.Zbożowej, a także przy węźle drogowym z ul.Tarnogórską i ul.Toszecką.
Lokalizacja separatorów wypracowana została wspólnie przez Zarząd Dróg Miejskich i Komendę Miejską Policji w Gliwicach.
Wewnętrzne pasy ruchu na czas montażu separatorów zostaną wyłączone z ruchu. Kierowcy będą poruszali się po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu prac wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40km/h.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą do kierujących o stosowanie się do oznakowania i zachowanie szczególnej ostrożności.
Gliwicki odcinek Drogi Krajowej nr 88 od grudnia ub.r. objęty jest monitoringiem. Obraz z systemu wizyjnego trafia zarówno do Zarządu Dróg Miejskich, jak i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Decyzja o jego instalacji została podjęta po serii niebezpiecznych i niedozwolonych manewrów, do jakich dochodziło na DK 88 (m.in. zawracanie przez linię podwójną ciągłą). Monitoring umożliwia policji wszczynanie postępowań o ukaranie kierowców łamiących prawo o ruchu drogowym.
System wizyjny, który pojawił się na DK 88 to sprzęt najnowszej generacji. Pozwala na realizowanie zbliżeń z dużej odległości, także w porze nocnej.

Ruch wahadłowy -Orlickiego/Nadrzeczna

                                                                        źródło UM Gliwice
Kolejny etap budowy Drogowej Trasy Średnicowej i kolejne zmiany w organizacji ruchu.
Tym razem dotyczą one części ulic Orlickiego i Nadrzecznej. Ze względu na zakres prac koniecznych do wykonania, wprowadzony został ruch wahadłowy. Utrzymany on zostanie prawdopodobnie do końca sierpnia - zapowiada wykonawca prac.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela rzecznik operatora płatnego parkowania tj. Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. - Mariusz Kopeć nr tel. 665 655 225. Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

UWAGA - ul. Portowa - zmiana pierwszeństwa przejazdu

               

Zmiany w organizacji ruchu w obrębie dwóch skrzyżowań ul. Portowej z ul.Edisona i ul.Portowej z estakadą Heweliusza.
Od 29 maja br. PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU obowiązywać będzie dla ul.Portowej.
Kierowcy jadący estakadą Heweliusza do ul.Portowej będą znajdowali się na drodze podporządkowanej i będą musieli ustąpić kierowcom poruszającym się ul.Portową. Podobnie jak kierowcy wyjeżdżający z ul.Edisona do ul.Portowej.

DK88 - węzeł łączący z ul. Portową

Przywrócono ruch na węźle drogowym DK88 z ul.Portową. Uruchomiony został zjazd i wyjazd z ul.Portowej w kierunku Łabęd.
W nowym układzie komunikacyjnym zjazd do ul.Portowej odbywa się przez ronda turbinowe.


Ronda turbinowe w tym miejscu są pierwszymi w Gliwicach. Różni je od rond budowanych dotychczas w naszym mieście to, że przed wjazdem na nie, należy wybrać odpowiedni pas ruchu w kierunku, który chce się kontynuować, ponieważ po wjeździe na rondo turbinowe nie można go już zmienić.

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania dobiega końca porządkowanie i organizowanie miejsc postojowych.
Oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, umieszczono tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Sprzątanie w ... tonach

  
Bieżące prace związane z utrzymaniem czystości w mieście, roboty remonto-budowlane związane z drogową infrastrukturą miejską w Gliwicach w pełni. Ich realizacja nie jest możliwa bez uciążliwości związanych z zabrudzeniami jezdni. Za właściwe utrzymanie nawierzchni w czystości, odpowiedzialna jest firma (wyłoniona w przetargu)działająca na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach .
W rejonie powstającej Drogowej Trasy Średnicowej to wykonawca jest zobligowany do zapewnienia czystości w obrębie budowy.
Jednocześnie miasto sprzątane jest w miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszych. Jak wynika z danych przesłanych przez wykonawcę, tylko w maju, z płyty Rynku zebrano ok.3 ton zanieczyszczeń.
Ponad tonę chwastów, codziennie, usuwa się w ramach prac porządkowych z chodników na osiedlu Sikornik.
Każdego dnia, w trakcie prac związanych z oczyszczaniem pasów zieleni przy drogach publicznych, wykonawca zbiera średnio od 600 do 800 kg śmieci.


Powstaje rondo

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy u zbiegu ulic:
Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej, gdzie trwa przebudowa pięciowlotowego skrzyżowania.
W miejscu tym powstanie rondo. Prace powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku. Ze względu na ich zakres kierowcy muszą korzystać z objazdów.
Na obecnym etapie prac, ze względu na wyłączenie z ruchu odcinka ul.Sowińskiego (od ul. Daszyńskiego do ul.Radiowej) kierowcy jadący od ul.Daszyńskiego w kierunku ul.Sowińskiego muszą skręcić w ul.Kozłowską, dalej do ul.Radiowej i do ul.Sowińskiego.
W przeciwnym kierunku, dla jadących od ul.Sowińskiego do ul.Daszyńskiego, objazd wyznaczono ul.Orzeszkowej do ul.Kozłowskiej i dalej do ul.Daszyńskiego.
Prace powinny zakończyć się w październiku br.

Ul.Zwycięstwa - zamknięta dla ruchu kołowego

Odcinek ul.Zwycięstwa zamknięty jest dla ruchu kołowego. Wyłączenie dotyczy odcinka od ul.Fredry do ul.Dubois, gdzie prowadzone są prace związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. Dla pieszych i rowerzystów wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy, pozwalający na przekroczenia pasa drogowego, budowanej DTŚ. 
Trasa objazdu wytyczona jest ulicami : Strzody i Konarskiego. 
W kierunku przeciwnym ul. Dworcową.
Jak deklaruje wykonawca prac, ruch kołowy na zamkniętym obecnie odcinku ul.Zwycięstwa zostanie przywrócony w grudniu 2015 r.

Ministerialna nagroda        

Modernizacja ul.Akademickiej oraz terenów przyległych, jako publicznej strefy pieszej Gliwice – została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w XIX edycji konkursu pn.”Modernizacja roku 2014”.
Ideą organizowanego co roku konkursu jest promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami, a także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego.
Inwestycja drogowa zrealizowana we współpracy z Politechniką Śląską objęła przebudowę rejonu stanowiącego „serce” kampusu Politechniki Śląskiej i sprawiła, że miejsce stało się niezwykle przyjazne, zwłaszcza dla młodzieży akademickiej.
Zmiany objęły pięciusetmetrowy odcinek ul.Akademickiej, gdzie po wymianie i uporządkowaniu wielu urządzeń infrastruktury podziemnej powstał deptak z kostki granitowej urozmaiconej innymi materiałami kamiennymi. W otoczeniu zieleni z reprezentacyjnym placem i fontanną, zamontowano nowe oświetlenie ledowe. Ulica wzbogaciła się o ścieżkę rowerową. Przy wjeździe do kampusu zainstalowano system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, umożliwiających upoważnionym pojazdom (policji, straży pożarnej, karetek pogotowia) wjazd w obszar wyłączony z ruchu drogowego.
Na blisko półkilometrowym odcinku ul.Akademickiej pojawiły się także ławki i mała architektura z elementami dekoracyjnymi, nawiązującymi stylistyką do herbu gliwickiej uczelni.
Specjalną nagrodę ministerialną wręczono w trakcie gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę z rąk Pawła Orłowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odebrał p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Grzegorz Wieczorek.
Modernizacja ul.Akademickiej została sfinansowana wspólnie z Politechniką Śląską w Glilwicach a zrealizowana przez gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Uznanie dla prac drogowych w naszym mieście, przypadło Gliwicom po raz trzeci. Pierwszą nagrodę w konkursie Modernizacja Roku, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach otrzymał w 2010 roku. Wówczas, zaszczytny tytuł Modernizacji Roku przyznano za „Modernizację ulicy Wieczorka wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Komisji konkursowa uznała, że ulicy Wieczorka przywrócono specyficzny, właściwy charakter dla ciągów komunikacyjnych wpisujących się w obszar Starego Miasta. Doceniono także wybór użytej technologii, jakość wykonania inwestycji, a także szybki termin w jakim wykonano całość prac.
Kolejna nagroda przypadła Gliwicom dwa lata później, w 2012r. w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”. Uznanie komisji zyskały nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu.

Bohaterów Getta Warszawskiego - ruch wahadłowy


Budowa nasypu, który połączy ul.Bohaterów Getta Warszawskiego z ul.Sienkiewicza, ul.Dubois i DTŚ.

Na odcinku ul.Bohaterów Getta Warszawskiego wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia związane są z budową nowego skrzyżowania łączącego ul.Bohaterów Getta Warszawskiego z ul.Sienkiewicza, ul.Dubois i Drogową Trasą Średnicową.
Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac. Wykonawca robót informuje, iż ruch wahadłowy na odcinku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego obowiązywał będzie do listopada br.

Poniatowskiego – utrudnienia, Sienkiewicza przejezdnaRemont ul.Poniatowskiego w pełni. Zakres prac niezbędnych do wykonania na tej drodze powoduje, że nie sposób uniknąć zmian i utrudnień w ruchu.
Na czas robót, które mają zakończyć się w IV kwartale br., ruch ulicą odbywa się od ul.Czarnieckiego w kierunku ul.Chorzowskiej. W kierunku przeciwnym wytyczono objazd ul. Chorzowską do Okrzei i dalej do ul. Poniatowskiego.
Prowadzone prace odbywają się w ramach kompleksowego remontu nawierzchni jezdni.

ul.Sienkiewicza
– jest już przejezdna. Dobiegły końca w tym rejonie prace, związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej.

ul.Radiowa w przebudowie


Trwają prace związane z przebudową ul.Radiowej.
Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni jezdni i przebudowę chodnika.
Powstaje także 30 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.
Piesi na ul.Radiowej poruszają się chodnikiem znajdującym się po stronie szpitala. Kierowców prosimy o zwrócenie uwagi na obowiązujące oznakowanie, które zmienia się na bieżąco wraz z postępem prac.

Sprzątanie Rynku

 

Jest niewielkich rozmiarów, ale posiada olbrzymie możliwości. Wszędzie dotrze, choć się nie rozpycha. Dba o nienaganny wygląd. Rzec by można … maszyna idealna.
Gliwicki Rynek sprząta jedna z najnowocześniejszych zdobyczy technologii wśród maszyn komunalnych. Zamiata, odkurza i szoruje. Pozwala na sprzątanie najtrudniej dostępnych zakamarków.

   


Tego typu sprzęt z powodzeniem wykorzystywany jest w wielu miastach Polski, m.in. Krakowie, Zamościu czy Świnoujściu.

Informujemy, że zamiatanie gliwickiego Rynku odbywa się codziennie w godzinach porannych.
Płyta Rynku jest myta w poniedziałki, środy i soboty.

Aktywny znak na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej

             

Na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Czołgowej zakończył się kolejny etap prac związanych z dodatkowym oznakowaniem tego miejsca.
Ostatnim etapem było zamontowanie aktywnego znaku STOP (B-20).
Ma on w sposób aktywny ostrzegać kierowców o  tym, że zbliżają się do miejsca z pierwszeństwem przejazdu.
Świetlny znak STOP zostaje uaktywniony po pojawieniu się pojazdu, w strefie czujnika ruchu, który wykrywa pojazd.
Energia elektryczna niezbędna do jego funkcjonowania dostarczana jest przez moduły fotowoltaiczne z akumulatorem. Napis „Stop” i świecąca obwódka znaku załączane są przez detektory ruchu. Znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie nie oślepia kierujących pojazdami.

Skrzyżowanie Hutniczej, Jagiellońskiej i Franciszkańskiej - zamknięte dla ruchu

Prawdopodobnie do 30 września br. wyłączony z ruchu będzie przejazd od ul.Robotniczej przez skrzyżowanie ul.Hutniczej, Franciszkańskiej i Jagiellońskiej - deklaruje wykonawca prac.
Zmiany obejmują także organizację ruchu na ul.Błogosławionego Czesława, gdzie na odcinku od skrzyżowania z ul.Paulińską do skrzyżowania z ul.Zabrską wprowadzono ruch w obu kierunkach. Dotąd ul.Bł.Czesława była ulicą jednokierunkową. Natomiast na ul.Paulińskiej i ul.Cecylii wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Strzelców Bytomskich - CzołgowaZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza dodatkowe rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej.
W ostatnich dniach na wszystkich wlotach skrzyżowania ustawiono znak „Uwaga inne wypadki" z tabliczką o treści „Uwaga wypadki”. Dodatkowo na drogach podporządkowanych czyli w ciągu ul.Czołgowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz wymalowano linie wibracyjne.
Linia pozioma STOP została odnowiona farbą zmieszaną z mikro-kulkami szklanymi, aby była bardziej widoczna po zmroku.
W najbliższym czasie wprowadzony zostanie także aktywny znak STOP z zasilaniem solarnym i czujnikiem ruchu, umieszczony na wysięgu. Samochód dojeżdżający do skrzyżowania spowoduje jego uruchomienie.
Wprowadzone rozwiązania zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu dodatkowego efektu akustycznego, wibracyjnego i wizualnego.

Ul. Częstochowska - zamknięta dla ruchu

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej, ul.Częstochowska,  została zamknięta dla ruchu.
Wyłączenie dotyczy odcinka od Alei Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
OBJAZD : wytyczono ul. Konarskiego.
Na odcinku ul.Wrocławskiej, od ul.M.Strzody do ul.Częstochowskiej ruch samochodów w kierunku ul.Konarskiego odbywa się prawym i środkowym pasem ruchu. Pierwszeństwo przejazdu otrzymali kierowcy jadący ul.Konarskiego do ul.Kłodnickiej, w kierunku centrum.
Na odcinku ul.Częstochowskiej od skrzyżowania z ul.Kłodnicką do Alei Przyjaźni, dotychczasowa organizacja ruchu uległa zmianie z jedno na dwukierunkową (dla ruchu lokalnego).

Ul.Śliwki - zamknięta dla ruchu

Ul.Śliwki będzie nieprzejezdna do grudnia 2015 r. Wyłączenie z ruchu dotyczy odcinka od skrzyżowania ulic : Orlickiego i Nadrzecznej do wjazdu do bram budynków nr 86 i 87.
Przejazd ulicą został zamknięty ze względu na prowadzone prace, związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. 
Jednocześnie zamknięty został wyjazd z ul.Wybrzeża Armii Krajowej.
OBJAZD:
- w kierunku Tarnowskich Gór ulicami : Wyspiańskiego, Styczyńskiego, Andersa, Okulickiego, DK 88 do zjazdu przy ul. Tarnogórskiej
- w kierunku Chałupek ulicami : Toszecką, św. Wojciecha, DK 88, Okulickiego, Andersa, Styczyńskiego i Wyspiańskiego.
Zalecany wcześniejszy wjazd na DK 88 z ul.Tarnogórskiej.

 

LISTA REMONTÓW 2015 r.

Drogi gminne

ul. Paderewskiego – budowa miejsc postojowych na działce nr 635 (zadanie sondażowe)

ul. Św. Marka – remont nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie sondażowe)

ul. Brzozowa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Okrzei

ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – remont nawierzchni parkingów wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

ul. Sobótki – remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie nowo budowanego komisariatu

ul. Uszczyka – remont nawierzchni chodników na całej długości ulicy (rejon zabudowań)

ul. Kochanowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. ZWM – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Skowrończa – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wałbrzyska – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

ul. Karolinki – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wieniawskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Żeromskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy

ul. Zygmuntowska – remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Krakusa do ul. Czarneckiego

ul. Traktorzystów – budowa chodnika od nowych zabudowań (nr 45) w kierunku ul. Tulipanów

ul. Kozielska – budowa chodnika na odcinku od ul. Braci Grimm do nr 246

ul. Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki (+ wybrane fragmenty)

ul. Św. Wojciecha – budowa chodnika na odcinku od ul. Jałowcowej w kierunku cmentarza

ul. Wyczółkowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul. Kozielskiej

ul. Nad Łąkami – budowa chodnika na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich

ul. Lotników – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Kilińskiego

ul. Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Styczyńskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kozielskiej do ul. Andersa

ul. Kościuszki – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

DK 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Andersa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

Prace mają zostać zrealizowane w terminie od kwietnia do listopada bieżącego roku.