ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

ul.Bohaterów Getta Warszawskiego - zmiana organizacji ruchu

W najbliższy weekend (25-26 kwietnia 2015 r.) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu na ul.Bohaterów Getta Warszawskiego. Ze względu na zakres prac realizowanych przy budowie DTŚ, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Kierowcy w miejscu prac poruszać się będą wahadłowo. Utrudnienia w przejezdności dotyczą tylko 25 i 26 kwietnia 2015r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP), które w drugim półroczu 2015 r. ma zostać wprowadzona w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji w zakresie funkcjonowania SPP udziela rzecznik Śląskiej Sieci Metropolitalnej - Mariusz Kopeć nr tel. 665 655 225

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Wyczółkowskiego w remoncie

Ul. Wyczółkowskiego, w najbliższy poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. zostanie częściowo wyłączona z ruchu. Wykonawca prac zawiadamia, że w związku z rozpoczęciem remontu zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Przemyską do ronda z ul. Gaudiego.
Objazd odbywał się będzie ulicami: Kozielską i Gaudiego.
Prace potrwają ok. tygodnia.

ul.Wybrzeże Wojska Polskiego - miejsca postojowe

 

      

 

Zmiany w organizacji ruchu na ul.Wybrzeże Wojska Polskiego. Trwają tam prace związane z rozbudową i modernizacją miejsc postojowych. W trakcie robót wymieniona zostanie również fragmentarycznie, uszkodzona nawierzchnia asfaltobetonowa, a na odcinku od ul.Bebreckiego do ul.Zwycięstwa na całej długości. 
Rozbudowa i modernizacja miejsc postojowych, prowadzona będzie etapami:
I - obejmie wyłączenie z ruchu odcinka od ul. Wybrzeże Wojska Polskiego od nr 10 do Placu Piłsudskiego nr 4.
Na odcinku od ul.Berbeckiego w kierunku ul.Wybrzeże Wojska Polskiego nr 10 kierowcy poruszać się będą w obu kierunkach. 
II - prowadzony będzie remont parkingu na odcinku od ul.Berbeckiego do ul. Wybrzeże Wojska Polskiego nr 10. Zachowany zostanie dojazd do posesji.
III - zamknięty zostanie dla ruchu odcinek od ul.Berbeckiego do ul.Zwycięstwa.

Prace potrwają ok. 2 m-cy. Ich realizacja odbywa się w ramach przygotowania, do wprowadzenia w Gliwicach stref płatnego parkowania. 

 

Powstaje rondo

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy u zbiegu ulic:
Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej, gdzie trwa przebudowa pięciowlotowego skrzyżowania.
W miejscu tym powstanie rondo. Prace powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku. Ze względu na ich zakres kierowcy muszą korzystać z objazdów.
Na obecnym etapie prac, ze względu na wyłączenie z ruchu odcinka ul.Sowińskiego (od ul. Daszyńskiego do ul.Radiowej) kierowcy jadący od ul.Daszyńskiego w kierunku ul.Sowińskiego muszą skręcić w ul.Kozłowską, dalej do ul.Radiowej i do ul.Sowińskiego.
W przeciwnym kierunku, dla jadących od ul.Sowińskiego do ul.Daszyńskiego, objazd wyznaczono ul.Orzeszkowej do ul.Kozłowskiej i dalej do ul.Daszyńskiego.
Termin zakończenia prac zaplanowano na październik 2015 r.

Ul.Śliwki - do 2015 r. zamknięta dla ruchu

Ul.Śliwki będzie nieprzejezdna do grudnia 2015 r. Wyłączenie z ruchu dotyczy odcinka od skrzyżowania ulic : Orlickiego i Nadrzecznej do wjazdu do bram budynków nr 86 i 87.
Przejazd ulicą został zamknięty ze względu na prowadzone prace, związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. 
Jednocześnie zamknięty został wyjazd z ul.Wybrzeża Armii Krajowej.
OBJAZD:
- w kierunku Tarnowskich Gór ulicami : Wyspiańskiego, Styczyńskiego, Andersa, Okulickiego, DK 88 do zjazdu przy ul. Tarnogórskiej
- w kierunku Chałupek ulicami : Toszecką, św. Wojciecha, DK 88, Okulickiego, Andersa, Styczyńskiego i Wyspiańskiego.
Zalecany wcześniejszy wjazd na DK 88 z ul.Tarnogórskiej.

 

Oko wielkiego brata patrzy - monitoring DK 88

Gliwicki odcinek Drogi Krajowej nr 88 objęty jest monitoringiem. Obraz z systemu wizyjnego trafia zarówno do Zarządu Dróg Miejskich, jak i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Decyzję o instalacji monitoringu podjęto w związku z licznymi, niebezpiecznymi i niedozwolonymi manewrami kierowców na DK 88 (m.in. zawracanie przez linię podwójną ciągłą).
Uruchomienie systemu ma przede wszystkim działanie prewencyjne, motywujące kierowców do prawidłowych zachowań na drodze. Monitoring umożliwia również wszczynanie przez policję postępowań o ukaranie kierowców łamiących prawo o ruchu drogowym.
System wizyjny, który zainstalowano na DK 88 to sprzęt najnowszej generacji. Pozwala na realizowanie zbliżeń z dużej odległości, także w porze nocnej.

 

Ul.Zwycięstwa - zamknięta dla ruchu kołowego

Odcinek ul.Zwycięstwa zamknięty jest dla ruchu kołowego. Wyłączenie dotyczy odcinka od ul.Fredry do ul.Dubois, gdzie prowadzone są prace związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej. Dla pieszych i rowerzystów wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy, pozwalający na przekroczenia pasa drogowego, budowanej DTŚ. 
Trasa objazdu wytyczona jest ulicami : Strzody i Konarskiego. 
W kierunku przeciwnym ul. Dworcową.
Jak deklaruje wykonawca prac, ruch kołowy na zamknietym obecnie odcinku ul.Zwycięstwa zostanie przywrócony w grudniu 2015 r.

Krzewy róży pomarszczonej i harcerze

    

Pochmurno, chłodno, wyjątkowo niska temperatura powietrza, wolny dzień od szkoły i pracy. Oni jednak nie zawiedli. Dwie drużyny z hufca Knurów wzięły udział we wspólnej akcji, zorganizowanej z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, sadzenia krzewów róży pomarszczonej.
- „Uczestnicząc w takich akcjach chcemy pokazać, że wbrew obiegowym opiniom, młodzi ludzie nie są zepsuci i zdolni tylko do niszczenia otaczającego nas świata. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w upiększaniu miasta”- mówili harcerze po zakończeniu nasadzeń.
Przy wsparciu knurowskiej młodzieży szybko, sprawnie i co najważniejsze zgodnie ze sztuką ogrodniczą na rondzie w ciągu ul. Knurowskiej swoje miejsce znalazło 150 krzewów, a harcerze zadeklarowali chęć dalszej współpracy z ZDM podczas kolejnych akcji sadzenia krzewów.

 

ul.Basztowa - zamknięta, ul.Matejki- otwarta

Ul.Matejki oddana do ruchu. Od dziś (20.04.2015r.) przejazd tą ulicą odbywa się już bez utrudnień.
Prace na Starówce prowadzone są w dalszym ciągu. W związku z tym zamknięta dla ruchu została ul.Basztowa na odcinku od ul.Matejki do ul.Jana Pawła II.
Wprowadzono ruchu dwukierunkowy na następujących ulicach : Białej Bramy, Bytomskiej (od ul.Tkackiej do ul.Basztowej), Pod murami (od ul.Wysokiej do ul.Basztowej).

 

Sprzątanie miasta

 

                ul.Ligocka

W Gliwicach trwają prace porządkowe w obrębie jezdni i przydrogowych pasów zieleni. Tylko z gliwickiego odcinka Drogi Krajowej nr 88, z pasów zieleni zebrano ok. 4,5 t śmieci. W innym rejonie, wzdłuż ulicy Chorzowskiej sprzątający, zebrali 23 worki, każdy z nich o objętości 120 litrów.
Ponadto na ulicach Gliwic, pracują maszyny sprzątajce. Można je spotkać w różnych częściach miasta. Pojawiają się zwłaszcza tam, gdzie jeszcze po zimie na jezdni lub chodniku zalega warstwa piasku. 

Sprzątający prowadzą prace w pierwszej kolejności na głównych ciągach komunikacyjnych, a następnie na bocznych ulicach, o mniejszym natężeniu ruchu. 

       ul.Ligocka

Przebudowa skrzyżowania - zamknięcie ul.Mickiewicza

W związku z przebudową skrzyżowania ulic : Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego i Kozłowskiej,  została zamknięta dla ruchu część ul.Mickiewicza (od ul.Daszyńskiego do ul.Ligonia).
Objazd wyznaczono ul.Ligonia do ul.Daszyńskiego.
Ze względu na zakres prac, przystanki autobusowe usytuowane po obu stronach ul.Daszyńskiego, w obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostały przeniesione o kilkanaście metrów.

Remont chodników przy ul. Jana III Sobieskiego

 

W związku z planowanymi remontem chodnika w ciągu ul.Jana III Sobieskiego, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, po konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków, postanowił wyjść naprzeciw sugestiom mieszkańców. Podjęta została decyzja o pozostawieniu dotychczasowych płyt chodnikowych znajdujących się na odcinku od ul.Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ul.Ignacego Daszyńskiego.
Nieregularna i zdeformowana, czarna kostka bazaltowa zostanie zastąpiona kostką granitową.
W związku z tym, zwiększony zostanie zakres prac, polegających na wzmocnieniu konstrukcji chodnika, co spowoduje wydłużenie czasu trwania remontu.
Zniszczone płyty chodnikowe znajdujące się w ciągu ul. Jana III Sobieskiego, jak również kostka granitowa zostaną uzupełnione z zasobów gminy pochodzących z rozbiórek w innych częściach miasta.

LISTA REMONTÓW 2015 r.

Drogi gminne

ul. Paderewskiego – budowa miejsc postojowych na działce nr 635 (zadanie sondażowe)

ul. Św. Marka – remont nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Zakole (zadanie sondażowe)

ul. Brzozowa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Okrzei

ul. Wybrzeże Wojska Polskiego – remont nawierzchni parkingów wzdłuż ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

ul. Sobótki – remont nawierzchni jezdni i chodników w rejonie nowo budowanego komisariatu

ul. Uszczyka – remont nawierzchni chodników na całej długości ulicy (rejon zabudowań)

ul. Kochanowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. ZWM – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Skowrończa – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wałbrzyska – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Nowosądeckiej

ul. Karolinki – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Wieniawskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na całej długości ulicy

ul. Żeromskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dzionkarzy

ul. Zygmuntowska – remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Krakusa do ul. Czarneckiego

ul. Traktorzystów – budowa chodnika od nowych zabudowań (nr 45) w kierunku ul. Tulipanów

ul. Kozielska – budowa chodnika na odcinku od ul. Braci Grimm do nr 246

ul. Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki (+ wybrane fragmenty)

ul. Św. Wojciecha – budowa chodnika na odcinku od ul. Jałowcowej w kierunku cmentarza

ul. Wyczółkowskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul. Kozielskiej

ul. Nad Łąkami – budowa chodnika na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Strzelców Bytomskich

ul. Lotników – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Kilińskiego

ul. Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Styczyńskiego – remont nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kozielskiej do ul. Andersa

ul. Kościuszki – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

DK 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Andersa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

ul. Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

Prace mają zostać zrealizowane w terminie od kwietnia do listopada bieżącego roku.

Ul. Częstochowska - zamknięta dla ruchu

W związku z pracami prowadzonymi przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej, ul.Częstochowska,  została zamknięta dla ruchu.
Wyłączenie dotyczy odcinka od Alei Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
OBJAZD : wytyczono ul. Konarskiego.
Na odcinku ul.Wrocławskiej, od ul.M.Strzody do ul.Częstochowskiej ruch samochodów w kierunku ul.Konarskiego odbywa się prawym i środkowym pasem ruchu. Pierwszeństwo przejazdu otrzymali kierowcy jadący ul.Konarskiego do ul.Kłodnickiej, w kierunku centrum.
Na odcinku ul.Częstochowskiej od skrzyżowania z ul.Kłodnicką do Alei Przyjaźni, dotychczasowa organizacja ruchu uległa zmianie z jedno na dwukierunkową (dla ruchu lokalnego).