ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Remont wiaduktu w ciagu ul. Toszeckiej - kolejny etap.

W związku kolejnym etapem prac w ramach remontu wiaduktu w ciągu ul. Toszeckiej w Gliwicach nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88), zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Toszeckiej w Gliwicach. W dniach 27 i 28 czerwca zostanie ograniczona szerokość jezdni na wiadukcie i dojazdach, oraz zostanie zamknięty jeden z chodników, na obiekcie ruch odbywał się będzie w obukierunkach. Od 29 czerwca zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, na wcześniej zamkniętej szerokości jezdni, oraz zostanie zamknięty drugi z chodników na obiekcie. Ruch pieszy będzie odbywał się zgodnie z oznakowaniem. Na bieżąco będziemy informowali o kolejnych zmianach w organizacji ruchu.

ul.Poniatowskiego - zmiana organizacji ruchu


Uwaga kierowcy, zmiana organizacji ruchu !!!
Na ul.Poniatowskiego, 22 czerwca br. zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu dla kierowców poruszających się od strony ul.Okrzei. Dotąd uczestnicy ruchu, którzy znajdowali się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, po wprowadzeniu zmian zobowiązani będą do ustąpienia pierwszeństwa, nadjeżdżającym z ul.Lipowej, jadącym w kierunku ul. Tarnogorskiej.

Remonty bieżące na terenie Miasta Gliwice

27.06.2016 rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ul. Kozielskiej na wybranych fragmentach od ul. Żabińskiego do ul. Wyczółkowskiego.

Sadzimy, grabimy, porządkujemy pasy drogoweTrwają zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe w pasach drogowych. Prócz tego w miarę sprzyjających warunków pogodowych prowadzone są także nowe nasadzenia.


 


80 tysięcy metrów kwadratowych to obszar , z którego grabione są liście w ramach wiosennej akcji porządkowej, prowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Realizacja tego typu zadań wyznaczana jest dwa razy w roku. Dotyczy tylko i wyłącznie pasów drogowych na terenie miasta.
Jednocześnie prowadzone są cięcia żywopłotów, nazywane także procesem odmładzania. Pod opieką ZDM znajduje się ponad 40 tysięcy m2 żywopłotów. Po zakończeniu ich pielęgnacji będzie można czekać, aż się pięknie zazielenią.

Remont ul.Uszczyka

Trwa remont nawierzchni jezdni ul.Uszczyka. Prace zostaną zrealizowane w dwóch etapach. Pierwszy na odcinku od ul.Dworskiej do Nad Torami, drugi realizowany będzie od ul.Dworskiej do ul.Toszeckiej. Objazd dla tego etapu wyznaczono ulicami: Toszecką, Śliwki i Kasztanową.

Zmiany, zmiany ...

  
Pierwszeństwo przejazdu wprowadzono dla kierowców poruszających się ul.Robotniczą. Według wczesniejszej organizacji ruchu pierwszeństwo przysługiwało tym, którzy po łuki drogi z ul.Baildona do ul.Robotniczej kierowali się w kierunku GZUT.
Natomiast na ul.Franciszkańskiej na odcinku od ul.Paulińskiej do wybudowanego wjazdu/wyjazdu z DTŚ, wprowadzony został ruch  w obu kierunkach.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

ul.Wolności - remont miejsc postojowych

Trwa remont nawierzchni miejsc postojowych wzdłuż ul.Wolności w Łabędach oraz renowacja terenów zielonych położonych między ul.Marksa i ul.Partyzantów Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, jak deklaruje wykonawca robót, zostaną one zrealizowane do końca lipca br.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, znajdują się tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Gliwicki odcinek DTŚ- oddany zmotoryzowanym

20 marca br., o godzinie 20:24 oddano do ruchu gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.


Gliwicka część DTŚ została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich – G1 – przebiega od granicy z Zabrzem do ul.Kujawskiej, jego długość wynosi 2,8 km.Drugi – G2 – to odcinek od ul.Kujawskiej do DK-88 i liczy on 5,6 km.
W ciągu drugiego odcinka wybudowano tunel o długości 493 m. Miejsce to monitorują przez całą dobę pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Tunel wyposażony jest w pełni w systemy zabezpieczeń, urządzenia wentylacyjne i oddymiające, a także oświetlenie i monitoring. System wideodetekcji zainstalowany w tym miejscu umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych o ruchu drogowym i pozwala na automatyczne wykrywanie zdarzeń.


Oznakowanie
pionowe i poziome Drogowej Trasy Średnicowej zostało wykonane zgodnie z najnowszymi technologiami. Na trasie znajdują się znaki zmiennej treści, na których w zależności od aktualnej w danej chwili sytuacji na drodze, można wyświetlać informacje o wypadkach czy innych utrudnieniach w ruchu. W ciągu DTŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h lub 70 km/h. W razie konieczności, doraźnie, na tablicach zmiennej treści wyświetlane będą inne ograniczenia prędkości.

Szerokiej drogi życzy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, którego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby przejazd przez gliwicki odcinek DTŚ był komfortowy i bezpieczny.

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

Tu na razie jest ściernisko ...

   

Na pasach zieleni, biegnących wzdłuż miejskich ulic, rozdzielających chodnik od jezdni trwa bezustanna walka z samochodami rozjeżdżającymi trawniki i przydrożną roślinność. Zabiegi pielęgnacyjne, jak i te zmierzające do zakładania nowych, w miejsce zniszczonych pasów zieleni, są permanentnie utrudniane przez parkujących w miejscach do tego nie dozwolonych. Każdego roku mimo, że to przysłowiowa „walka z wiatrakami” Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach podejmuje działania zmierzającego do ich odnawiania.
W tym roku, przy współpracy ze Strażą Miejską, która pomaga zabezpieczyć teren zarówno przed jak i po zasianiu trawy, rozpoczęła się akcja odnawiania i odtwarzania trawników. Na ten cel Zarząd Dróg Miejskich wyda ok. 50-60 tysięcy złotych.
Zwracamy się z prośbą do kierowców, aby dali szansę na zamianę „ścierniska” w trawnik.

 
Art. 144. Niszczenie roślinności
Dz.U.2015.0.1094 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

Niecodzienna delegacja


Była olbrzymia laurka, były słowa uznania i podziękowania, ale najcenniejszym był uśmiech dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach. W Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach gościła niecodzienna delegacja, która doceniła starania i pracę ZDM.
W ostatnich dniach w pobliżu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Gliwicach zakończyła się budowa miejsc postojowych, z których korzystać mogą także rodzice dowożący dzieci do placówki szkolno-opiekuńczej.
-„Dla takich chwil, warto robić najmniejsze rzeczy. Być może w skali miasta nie są one wyraziste, ale dla społeczności lokalnej okazały się być ogromnie pomocne” - mówiła podczas spotkania p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Anna Gilner.
W ostatnim czasie powstało zaledwie kilka miejsc postojowych, ale jak się okazało są one ogromnie pomocne dla rodziców przywożących swoje dzieci do tej placów szkolno-przedszkolnej.

ul.Królewskiej Tamy- przywrócona do ruchu

   

Nowy chodnik, nowa nawierzchnia jezdni , komfort pieszych i bezpieczeństwo kierowców.
Dobiegły końca prace na ul.Królewskiej Tamy.
Prowadzone roboty, swym zakresem objęły budowę chodnika o długości 400 m i wymianę nawierzchni jezdni. Skorygowano także wlot ul.Królewskiej Tamy przy skrzyżowaniu ulic: Panewnickiej i Baildona.
Koszt realizacji zadania wyniósł ok. 900 tysięcy zł.

Kosów-Czapli-Jaskółcza - nadal obowiązują zmiany


Trwa budowa ronda u zbiegu ulic: Czapli, Kosów i Jaskółczej.
Całkowicie z ruchu wyłączona została część ul. Kosów na odcinku od ul. Czapli do ul. Ziębiej. Objazd wyznaczony jest ul. Pliszki i Biegusa.
Utrudnienia zmieniają się wraz z postępem robót związanych z budową ronda w tym miejscu, o czym na bieżąco będziemy informować kierowców.

Pieszy ma pierwszeństwo !


Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, to nie postulat lecz przywilej, który od 1 marca br. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została STREFA ZAMIESZKANIA.
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Dla kierowców wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Strefa zamieszkania obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
To nie koniec zmian.
Na wszystkich skrzyżowaniach Starówki zlikwidowane zostało pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca br. wprowadzone zostały skrzyżowania równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
Sposób parkowania samochodów w obrębie Starego Miasta pozostaje bez zmian. Jest ono możliwe w miejscach do tego wyznaczonych.
PIESZYCH prosimy o rozwagę, a KIEROWCÓW o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kujawska,Panewnicka,Akademicka - zamknięte dla ruchu.

Kujawska, Panewnicka i Akademicka to ulice, które 24 maja br. zostały wyłączone z ruchu. Prowadzone są tam prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach.
Z ruchu wyłączono odcinek ul.Kujawskiej – na odcinku od ronda z ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Dolnej, odcinek ul.Panewnickiej – od ul.Pszczyńskiej do ul.Baildona oraz ul.Akademicka na odcinku od ul.Skłodowskiej-Curie do ul.Panewnickiej.
Autobusy linii 702 kursują ul.Pszczyńską
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zwraca się z prośbą o stosowanie do oznakowania i zwrócenie uwagi na wprowadzone objazdy.

Osiedle Mikołaja Kopernika - zmiany w organizacji ruchu


Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza zmiany w organizacji ruchu na wszystkich ulicach należących do osiedla Mikołaja Kopernika.
Dotąd funkcjonowała tam strefa zamieszkania. Aktualnie wprowadzane jest ograniczanie prędkości dla kierowców do 30 km/h, natomiast piesi mogą poruszać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Zmiany wprowadzono już na ulicach: Centaura, Saturna, Jowisza i Syriusza. Docelowo strefa ograniczonej prędkości obejmie wszystkie ulice leżące na obszarze osiedla.

Kolejne aktywne przejście

   

Poprawa bezpieczeństwa, nie tylko w ruchu samochodowym, ale także pieszych to priorytet dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Po pilotażowym wprowadzeniu znaku aktywnego na przejściach dla pieszych w ciągu ulic: Toszeckiej, Żabińskiego, Kozielskiej, Jedności, Beskidzkiej i Kosów zainstalowano kolejny u zbiegu ul. Dworcowej i Dolnych Wałów.
Sygnalizacja ostrzegawcza ustawiana jest w miejscach, gdzie zarządca drogi w szczególny sposób chce zwrócić uwagę kierowców na zagrożenia w ruchu drogowym. Dzięki doborowi odpowiednich źródeł światła aktywny znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach pogodowych. Dodatkowo sygnalizacja ostrzegawcza pozwala na płynniejszy ruch, niż przy standardowej sygnalizacji świetlnej, wszędzie tam, gdzie zastosowanie pełnej sygnalizacji świetlnej nie znajduje uzasadnienia.

LISTA REMONTÓW 2016 r.

Drogi gminne

ul.Wolności  zadanie sondażowe - renowacja terenów zielonych na odcinku od ul.Marksa do ul.Partyzantów,

ul.Warzywna - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni,

ul.22 Lipca - zadanie sondażowe – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Kochanowskiego– remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Uszczyka – remont nawierzchni jezdni - kontynuacja remontu z 2015r.- II etap,

ul.Konarskiego - remont nawierzchni jezdni - odcinek od ul.Częstochowskiej do DTŚ,

ul.Jowisza nr od 1 do 7 – remont chodnika,

ul.Gorkiego – remont nawierzchni jezdni,

ul.Marksa – remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od ul.Wieniawskiego do ul.Wolności,

ul.Długa – remont nawierzchni chodników,

ul.Centaura – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Graniczna – budowa chodnika na odcinku od ul.Ligockiej do ul.Strzelniczej,

ul.Wincentego Pola – remont nawierzchni jezdni i chodników,

ul.Wybrzeże Armii Krajowej – budowa i remont miejsc parkingowych,

ul.Wybrzeże Wojska Polskiego (aleja piesza za Urzędem Miejskim) - remont nawierzchni jezdni,

ul.Poznańska - remont nawierzchni jezdni,

ul.Legnicka - remonty nawierzchni jezdni.

 

Drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie

ul.Kozielska – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

DK - 88 – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Andersa - remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Śliwki – remont nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu PKP do DTŚ,

ul.Daszyńskiego – remont nawierzchni chodników - wybrane fragmenty,

ul.Dworcowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Toszecka – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Traktorzystów - budowa chodnika na odcinku, od ul.Traktorzystów w kierunku ul.Frezji,

ul.Franciszkańska - budowa miejsc postojowych i remont nawierzchni jezdni, na odcinku od od ronda do ul.Paulińskiej,

ul.Sobieskiego – remont nawierzchni chodników na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Słowackiego oraz jezdni z kostki kamiennej - wybrane fragmenty,

ul.Królewskiej Tamy - budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni na odcinku od ronda do ul.Baildona,

ul.Dąbrowskiego – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Portowa – remont nawierzchni jezdni - wybrane fragmenty,

ul.Korczoka – remont nawierzchni jezdni,

ul.Czapli – budowa chodnika, uzupełnienie chodników przy budowie ronda.

 

Zmiany - na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona


Uwaga kierowcy, zmiany na skrzyżowaniu ulic: Fornalskiej i Dzierżona. Dotychczas obowiązujace w tym miejscu skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu zamienione zostało na równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Przypominamy także, że w tym rejonie obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h.
ZDM zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na oznakowanie w miejscu wprowadzanych zmian, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa.