ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Zima757 ulic, 373 przystanki komunikacji miejskiej, chodniki, ścieżki rowerowe, w sumie do odśnieżenia powierzchnia ok. 3 966 038 m2.
Dla optymalnej organizacji prac realizowanych w ramach zimowego utrzymania Gliwic, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów. 9 z nich obejmuje drogi, 1 rejon to chodniki, 1 rejon – przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego „Akcji Zima”.
Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie Gliwic, dysponują 38 jednostkami sprzętowymi przystosowanymi do likwidacji śliskości zimowej oraz odśnieżania. Prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane są w dniach, w których wymagają tego warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz, osady, oblodzenia). O rozpoczęciu i zaprzestaniu odśnieżania, w ramach Akcji Zima decyduje koordynator akcji zima w Zarządzie Dróg Miejskich.
W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonawca pozostaje w stanie pełnej dyspozycji mimo, że miasto nie płaci za czas, w którym nie są prowadzone prace w zakresie odśnieżania lub posypywania dróg i chodników.
Szczegółowe informacje dot. Akcji Zima można znależć pod adresem internetowym: http://zdm.gliwice.pl/strona.php?s=28

Rondo - otwarcie


Rondo u zbiegu ul. Franciszkańskiej, Jagiellońskiej i Hutniczej został oddane do ruchu. Wprowadzone zostały także zmiany w jego rejonie .
Na ul.Franciszkańskiej (od ronda do ul.Paulińskiej) obowiązuje ruch w obu kierunkach. Przed budową ronda kierowcy poruszali się tą ulicą tylko w jednym kierunku.
Na ul.Bł.Czesława przywrócony został ruch jednokierunkowy. Natomiast na ul.Cecylii i ul.Paulińskiej obowiązuje ruch w obu kierunkach.

Nowe gatunkiW pasach drogowych pojawiają się nowe nasadzenia. Od kilkunastu dni prowadzona jest akcja sadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie Gliwic. Na ul.Daszyńskiego swoje miejsce znalazły róże pomarszczone. Katalpy - szybko rosnące drzewa, świetnie znoszące miejskie warunki uzupełniane są na ul.Kłodnickiej. Żywotniki, które pojawiły się w ubiegłym roku w ciągu ul.Kosów już w pierwszych dniach zostały oblane substancją żrącą. W ich miejsce nasadzone zostaną teraz drzewa liściaste.
Zaplanowano także uzupełnienie drzewostanu na ul.Knurowskiej, gdzie dwukrotnie zniszczono młode lipy drobnolistne.
Na ul.Bojkowską wprowadzone zostaną nowe gatunki drzew, będzie to m.in. powrót topoli włoskiej.

Dlaczego trzeba czekać na zielone światło

dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Gliwicach

Od najmłodszych po najstarszych, nieustanne zaciekawienie i zachwyt mimo, że Centrum Sterowania Ruchem działa już od 2 lat nadal wizyta w tym miejscu wzbudza olbrzymie emocje.

Kamery uliczne, możliwości techniczne zmian w sygnalizacji świetlnej i w zależności od wieku informacje mniej lub bardziej specjalistyczne, a dla najmłodszych prelekcja jak bezpiecznie poruszać się po drogach.
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016, ruszyła kolejna edycja spotkań organizowanych dla przedszkoli i szkół pod hasłem "Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze".
Dla każdej grupy wiekowej przygotowano odpowiednio dopasowany program, w którym mowa nie tylko o bezpieczeństwie, ale także o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w pracy systemu sterowania ruchem.
CSR odwiedziło już kilkuset przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a "apetyt" na spotkanie w „sercu” Centrum Sterowania Ruchem nie maleje. W ostatnim czasie CSR odwiedzili  wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Gliwicach.
Zainteresowane grupy przedszkolne, szkolne mogą umówić się na spotkanie w CSR bezpośrednio z pracownikami Centrum Sterowania Ruchem pod nr tel. 32 300 86 78.STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela rzecznik operatora płatnego parkowania tj. Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. - Mariusz Kopeć nr tel. 665 655 225. Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania dobiega końca porządkowanie i organizowanie miejsc postojowych.
Oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, umieszczono tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

ul.J.Śliwki - otwarta dla ruchu


Ul.Jana Śliwki przejezdna dla ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Ulica pozostanie dwukierunkową. Jedyna zmiana dotyczy wyłączenia możliwości skrętu w lewo (w ul.Nadrzeczną) dla jadących ul.Orlickiego, od strony centrum w kierunku ul.J.Śliwki. Jednocześnie przywrócono wyjazd z ul.Wybrzeża Armii Krajowej do ul.J.Śliwki.

ul.Górnych Wałów - otwarta dla ruchu


  

Na zamkniętym w ostatnim czasie odcinku ul.Górnych Wałów (od ul.Wieczorka do ul.Zygmunta Starego) przywrócono ruch kołowy. Ul.Górnych Wałów jest już przejezdna na całej swojej długości. Zakończyły się prace związane z remontem ulicy. Ruch na niej odbywa się tak jak przed remontem. Zmiany wprowadzone zostały natomiast na ul.Korfantego, gdzie ruch odbywa się w jednym kierunku na odcinku od ul.Świętokrzyskiej do ul.Wieczorka i od ul.Świętokrzyskiej w kierunku ul.Kościuszki.

ul.Poniatowskiego - otwarta dla ruchu

  

Ul.Poniatowskiego otwarta dla ruchu.  Podczas trwających od kilku miesięcy prac na odcinku od ul.Czarnieckiego do ul.Chorzowskiej, nawierzchnia jezdni i chodników przeszła gruntowny remont. Wybudowano nowe miejsca postojowe, zmianie uległ także sposób parkowania z równoległego na skośny.Kolejnym etapem prac była przebudowa skrzyżowania ulic: Okrzei, Poniatowskiego i Czarnieckiego, gdzie dla poprawy bezpieczeństwa zmieniono organizację ruchu. Umożliwiono m.in. przejazd z ul.Okrzei do ul.Czarnieckiego. W odległości 10 m od przejść dla pieszych zlikwidowano miejsca postojowe.

Daszyńskiego - rondo - otwarte dla ruchu

     
Rondo u zbiegu ul.Daszyńskiego, Mickiewicza, Kozłowskiej i Sowińskiego oddane do ruchu. Przebudowa skrzyżowania była konieczna,aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.
Równolegle z jego przebudową prowadzona była rozbudowa ulicy Radiowej, gdzie m.in. wymieniono nawierzchnię jezdni. Powstał także nowy chodnik i 30 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. W międzyczasie zmodernizowano skwer Kežmarok położony między ulicami:Daszyńskiego,Kozłowską i Sowińskiego. Uzupełniono na nim zieleń. Pojawiło się m.in. 14 lip drobnolistnych i łącznie prawie tysiąc sztuk berberysów oraz róż.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Separatory i monitoring

 

Na Drodze Krajowej nr 88, w czterech lokalizacjach zamontowane zostały separatory ruchu: na wysokości ronda Pionierów-Perseusza, ul.Zbożowej, a także przy węźle drogowym z ul.Tarnogórską i ul.Toszecką.
Gliwicki odcinek Drogi Krajowej nr 88 od grudnia ub.r. objęty jest monitoringiem. Obraz z systemu wizyjnego trafia zarówno do Zarządu Dróg Miejskich, jak i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Decyzja o jego instalacji została podjęta po serii niebezpiecznych i niedozwolonych manewrów, do jakich dochodziło na DK 88 (m.in. zawracanie przez linię podwójną ciągłą). Monitoring umożliwia policji wszczynanie postępowań o ukaranie kierowców łamiących prawo o ruchu drogowym.
System wizyjny, który pojawił się na DK 88 to sprzęt najnowszej generacji. Pozwala na realizowanie zbliżeń z dużej odległości, także w porze nocnej.

Strzelców Bytomskich - CzołgowaZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził dodatkowe rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej.
Na wszystkich wlotach skrzyżowania ustawiono znak „Uwaga inne wypadki" z tabliczką o treści „Uwaga wypadki”. Dodatkowo na drogach podporządkowanych czyli w ciągu ul.Czołgowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz wymalowano linie wibracyjne.
Linia pozioma STOP została odnowiona farbą zmieszaną z mikro-kulkami szklanymi, aby była bardziej widoczna po zmroku.
Wprowadzone rozwiązania zwiększą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu dodatkowego efektu akustycznego, wibracyjnego i wizualnego.

Aktywny znak na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Czołgowej

             

Na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Czołgowej zakończył się kolejny etap prac związanych z dodatkowym oznakowaniem tego miejsca.
Ostatnim etapem było zamontowanie aktywnego znaku STOP (B-20).
Ma on w sposób aktywny ostrzegać kierowców o  tym, że zbliżają się do miejsca z pierwszeństwem przejazdu.
Świetlny znak STOP zostaje uaktywniony po pojawieniu się pojazdu, w strefie czujnika ruchu, który wykrywa pojazd.
Energia elektryczna niezbędna do jego funkcjonowania dostarczana jest przez moduły fotowoltaiczne z akumulatorem. Napis „Stop” i świecąca obwódka znaku załączane są przez detektory ruchu. Znak jest doskonale widoczny nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, a jednocześnie nie oślepia kierujących pojazdami.

Ministerialna nagroda

        

Modernizacja ul.Akademickiej oraz terenów przyległych, jako publicznej strefy pieszej Gliwice – została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w XIX edycji konkursu pn.”Modernizacja roku 2014”.
Ideą organizowanego co roku konkursu jest promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami, a także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego.
Inwestycja drogowa zrealizowana we współpracy z Politechniką Śląską objęła przebudowę rejonu stanowiącego „serce” kampusu Politechniki Śląskiej i sprawiła, że miejsce stało się niezwykle przyjazne, zwłaszcza dla młodzieży akademickiej.
Zmiany objęły pięciusetmetrowy odcinek ul.Akademickiej, gdzie po wymianie i uporządkowaniu wielu urządzeń infrastruktury podziemnej powstał deptak z kostki granitowej urozmaiconej innymi materiałami kamiennymi. W otoczeniu zieleni z reprezentacyjnym placem i fontanną, zamontowano nowe oświetlenie ledowe. Ulica wzbogaciła się o ścieżkę rowerową. Przy wjeździe do kampusu zainstalowano system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, umożliwiających upoważnionym pojazdom (policji, straży pożarnej, karetek pogotowia) wjazd w obszar wyłączony z ruchu drogowego.
Na blisko półkilometrowym odcinku ul.Akademickiej pojawiły się także ławki i mała architektura z elementami dekoracyjnymi, nawiązującymi stylistyką do herbu gliwickiej uczelni.
Specjalną nagrodę ministerialną wręczono w trakcie gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę z rąk Pawła Orłowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odebrał p.o.dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Grzegorz Wieczorek.
Modernizacja ul.Akademickiej została sfinansowana wspólnie z Politechniką Śląską w Glilwicach a zrealizowana przez gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Uznanie dla prac drogowych w naszym mieście, przypadło Gliwicom po raz trzeci. Pierwszą nagrodę w konkursie Modernizacja Roku, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach otrzymał w 2010 roku. Wówczas, zaszczytny tytuł Modernizacji Roku przyznano za „Modernizację ulicy Wieczorka wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Komisji konkursowa uznała, że ulicy Wieczorka przywrócono specyficzny, właściwy charakter dla ciągów komunikacyjnych wpisujących się w obszar Starego Miasta. Doceniono także wybór użytej technologii, jakość wykonania inwestycji, a także szybki termin w jakim wykonano całość prac.
Kolejna nagroda przypadła Gliwicom dwa lata później, w 2012r. w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”. Uznanie komisji zyskały nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług urzędu.