bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, poniżej zamieszczamy obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. cennik opłat. Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania SPP udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. pod numerami telefonów: 32 441 90 60 lub 32 441 90 34.

 

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

3,00

 1,00*

2,00

 0,50*

drugiej godzinie

3,50

2,40

trzeciej godzinie

4,20

2,80

czwartej i piątej godzinie

3,00

2,00

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 25,00 zł dla podstrefy A i 12,00 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

25,00**

12,00**