ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt

Strona główna Referaty

 

Biuro Obsługi Interesantów

Mieszko Dobrzańsk

Anna Kalisz

 32 300-86-01

 32 300-86-02

Referat utrzymania czystości i handlu obwoźnego w pasie drogowym  kierownik referatu
Andrzej Razmus
 32 300-86-26
 główny specjalista
Iwona Flak
 32 300-86-25
 inspektor
Julianna Paruzel
 32 300-86-25
 inspektor
Ryszard Hanzel
 32 300-86-24
Referat zajęcia pasa drogowego na czas robót  kierownik referatu
Dorota Sokół
 32 300-86-11
 główny specjalista
Krzysztof Grzybowski
 32 300-86-13
 główny specjalista
Wojciech Kulik
 32 300-86-12
 specjalista
Marek Złotosz
 32 300-86-14
 podinspektor
Anna Woźniakowska
 32 300-86-56
Referat lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  kierownik referatu
Dorota Sokół
 32 300-86-11
 podinspektor
Krzysztof Latusek
 32 300-86-16
Referat reklam, odszkodowań komunikacyjnych   główny specjalista
Artur Gałązka
 32 300-86-17
 główny specjalista
Anna Górska
 32 300-86-18
Referat płatnego parkowania  kierownik referatu
Beata Krentusz-Kinzel
 32 300-86-22
 inspektor
Monika Rydlewska
 32 300-86-15
 inspektor
Mieczysław Basiura
 32 300-86-23
 inspektor
Iwona Siermantowska
 32 300-86-28
 inspektor
Bartosz Anderst
 32 300-86-29
Stanowisko ds. utrzymania siedziby  główny specjalista
Justyna Wojdak-Radłowska
 32 300-86-51
     
Referat zamówień publicznych   główny specjalista
Paweł Pendziałek
 32 300-86-34
 specjalista
Wiesława Kruczek
 32 300-86-35
 inspektor
Małgorzata Zachara
 32 300-86-36
Referat planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg  kierownik referatu
Joanna Kruczyńska
 32 300-86-39
 główny specjalista
Iwona Prokopiak
 32 300-86-52
 główny specjalista
Joanna Cetnarska-Słowik
 32 300-86-21
 starszy inspektor nadzoru
Waldemar Garmulewicz
 32 300-86-40
 główny specjalista
Brygida Heczko
 32 300-86-41
 inspektor nadzoru
Piotr Zarzycki
 32 300-86-42
 inspektor nadzoru
Magdalena Jurczyk
 32 300-86-43
Stanowisko ds. kontroli zarządczej  główny specjalista
Daniel Mync
 32 300-86-32
Referat finansowo-księgowy  zastępca głównego         księgowego
Beata Lucka
 32 300-86-45
 główny specjalista
Żaneta Król
 32 300-86-47
 specjalista
Ewa Majsnerowska-Furmaniak
 32 300-86-44
     
Główny księgowy Olga Dywańska  32 300-86-50
     
Sekretariat  inspektor
Marta Romik
 32 300-86-03
Stanowisko ds. administracyjno-biurowych  główny specjalista
Katarzyna Pokrzywnicka
 32 300-86-04
Dyrekcja  Dyrektor
Anna Gilner
 32 300-86-03
 Z-ca Dyrektora
Dawid Ochód
 32 300-86-67
Stanowisko ds. kontaktów z mediami  główny specjalista
Jadwiga Jagiełło-Stiborska
 32 300-86-30
Referat ds. kadrowo-płacowych  główny specjalista
Monika Gałązka
 32 300-86-48
 główny specjalista
Jolanta Michalik
 32 300-86-33
Stanowisko ds. BHP  główny specjalista ds. BHP
Rafał Pocica
 32 300-86-49
     
Centrum Sterowania Ruchem  kierownik referatu
Bartłomiej Michalik
 32 300-86-80
 inspektor
Paweł Pluszke
 32 300-86-78
 podinspektor
Michał Przybyła
 32 300-86-79
 inspektor
Dariusz Wnuk
 32 300-86-81
 inspektor
Michał Kondrusiewicz
 32 300-86-83
 podinspektor
Marek Namysłowski
 podinspektor
Bartosz Gierak
 podinspektor
Marcin Połoński
 32 300-86-76
 inspektor
Tomasz Janoszczyk
 podinspektor
Mateusz Adamczyk
 podinspektor
Arkadiusz Żydek
 główny specjalista
Ludomir Utratny
 32 300-86-77
 główny specjalista
Jacek Wiktorowski
 32 300-86-84
Referat inżynierii ruchu drogowego       kierownik referatu
Paweł Cader
 32 300-86-64
 specjalista
Andrzej Jędrzejowski
 32 300-86-65
 specjalista
Bartłomiej Augustyniak
 32 300-86-66
 główny specjalista
Michał Działach
 32 300-86-72
 inspektor
Artur Grabowski
 32 300-86-73
 inspektor
Wojciech Hajto
 32 300-86-68
Referat remontów dróg  kierownik referatu
Andrzej Nowak
 32 300-86-61
 starszy inspektor nadzoru
Paweł Wierzch
 32 300-86-60
Referat inwestycji i remontów mostów  kierownik referatu
Andrzej Nowak
 32 300-86-61
 główny specjalista
Dariusz Simon
 32 300-86-74
 inspektor nadzoru
Aleksander Foit
 32 300-86-75
Referat utrzymania zieleni  główny specjalista
Jan Gorczyca
 32 300-86-70
 główny specjalista
Bogna Wojciechowska - Krauze
 32 300-86-71
 podinspektor
Beata Śladewska
 32 300-86-27
Referat regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów  kierownik referatu
Maciej Erdmann
 32 300-86-54
 inspektor
Patrycja Górska
 32 300-86-53
 główny specjalist
Krzysztof Kołt
 32 300-86-19
 podinspektor
Katarzyna Polak
 32 300-86-55
Stanowisko ds. informatycznych  specjalista
Michał Bratuś
 32 300-86-31