ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Oczyszczanie miasta
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Utrudnienia na DK88 - 17/18 lipca i 18/19 lipca

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy podróżujący DK88. Dziś w nocy (17/18 lipca) w godzinach między 23:00 a 5:00, w rejonie zjazdu do Centrum Handlowego Arena planowane są roboty związane z rozbudową preselekcyjnego systemu wag. Wybierających tą drogę kierowców informujemy, że należy liczyć się z czasowym zatrzymaniem ruchu.
Podobne prace realizowane będą także kolejnej nocy z 18 na 19 lipca, w rejonie między zjazdami na ulice Tarnogórską oraz Szymanowskiego.

Praktyki studenckie w ZDM

ul. Andersa - przebudowa

Budowa dwóch zatok autobusowych, przeniesienie zatoki dla taksówek, budowa azyli dla pieszych i wysepek kanalizujących, wydzielenie pasów dla relacji lewoskrętnych to tylko część prac, jakie wykonane zostaną przy okazji przebudowy ul. Andersa na odcinku od ul. Płowieckiej do ul.Czwartaków.
Po stronie północnej ulicy Andersa powstanie odcinek ścieżki rowerowej.
Prace rozpoczną się od przebudowy sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci gazowej.
Rozpoczęcie robót planowane jest w II połowie lipca br., a ich zakończenie w IV kwartale br.
O zmianach w organizacji ruchu na czas prac będziemy informować osobnym komunikatem.

Brzezinka - budowa ronda - zmiany w organizacji ruchu

Kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z pracami prowadzonymi przy budowie ronda u zbiegu ul.Kozielskiej, Kresowej i Wyczółkowskiego.
Wykonawca ustawił tymczasową sygnalizację świetlną. Ruch samochodów poprowadzony został po jednym pasie z wlotów ul. Kozielskiej i Kresowej. Wlot ul. Wyczółkowskiego pozostaje zamknięty. Objazd jak dotąd odbywa się  objazdem ul. Gaudiego.

ul.Waliszewskiego - całkowite zamknięcie

Ulica Waliszewskiego zamknięta dla ruchu. Trwa tam remont nawierzchni jezdni i chodników. Przy okazji powstaną nowe miejsca postojowe, a istniejące zostaną uporządkowane.
Wykonawca zapewnia mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.
Zakończenie robót przewidziano na wrzesień br.

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że umieszczanie np. kontenerów czy worków na gruz i odpady budowlane w pasie drogowym wymaga dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielają niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.
Wniosek nr 3f dostępny jest na stronie www.zdm.gliwice.pl.

LISTA REMONTÓW 2018

Drogi Gminne

ul. Róży Luksemburg - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Drozdów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Paderewskiego - remont nawierzchni chodników
ul. Waliszewskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Mała - remont nawierzchni chodników
ul. Malinowskiego - remont nawierzchni jezdni
ul. Jowisza - remont nawierzchni jezdni
ul. Sadowa - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Kunickiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Przyszłości - remont nawierzchni jezdni
ul. Domańskiego - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Źródlana - remont nawierzchni jezdni
ul. Wawelska - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Lekarska - remont nawierzchni chodników


Drogi Powiatowe

ul. Rolników od Bojkowskiej do Dożynkowej - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Dworcowa zagosp. terenu w rej. skrzyż. z ul. D. Wałów - remont nawierzchni parkingu
ul. Boh. Getta Warszawskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Wojciecha Św. (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Świętojańska (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Daszyńskiego (wybrane fragmenty) - remont nawierzchni jezdni
ul. Rybnicka  (od Żwirki Wigury do Bardowskiego) - remont nawierzchni chodnika


Zadania sondażowe

ul. Kosmonautów - remont nawierzchni jezdni i chodników
ul. Jałowcowa - przedłużenie drogi
ul. Jagodowa - budowa chodnika
ul. Piekarska - utwardzenie drogi
ul. Libelta strona parzysta - remont chodnika
ul. Waliszewskiego - budowa parkingów
ul. Zygmuntowska - remont parkingu

Skrzyżowanie Daszyńskiego i Ciupków - remont

W najbliższy wtorek, 24 lipca rozpocznie się remont nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ulic: Daszyńskiego i Ciupków. Roboty realizowane będą w ramach remontów bieżących. Prace przeprowadzone zostaną przy częściowym zajęciu jezdni. Ruch utrzymany będzie w obu kierunkach.
W miejscu prac wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości. Termin zakończenia robót planowany jest w I połowie sierpnia br.

ul.Zygmuntowska - remont chodnika i miejsc postojowych

Czasowe zmiany w organizacji ruchu czekają na kierowców na ul. Zygmuntowskiej, gdzie rozpoczęły się (25.06.2018 r.) prace remontowe nawierzchni chodnika i zatok parkingowych, na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Poezji. Na czas robót wprowadzony został zakaz zatrzymywania się na miejscach parkingowych. Prace powinny zakończyć się pod koniec sierpnia br.

Remont ul. Jagiellońskiej

To długo oczekiwana realizacja, wymagająca opracowania projektu, zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i wielu przygotowań.
Jeszcze w lipcu br., w jego drugiej połowie, planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Jagiellońskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia to głównie przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, ale wcześniej żmudne prace przygotowawcze związane z usuwaniem torowiska czy wymianą sieci uzbrojenia podziemnego.
Lista prac na odcinku od ul. Ks. Hlubka do skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej, Zabrskiej i Konarskiego jest dłuższa. W tym miejscu powstanie także ścieżka rowerowa, uporządkowane zostaną miejsca postojowe.
Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br.
Na potrzeby sprawnego przeprowadzenia remontu ulicy, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. W chwili obecnej rozważane są różne warianty z zamknięciem odcinka włącznie, gdzie realizowane będą prace. Ostatecznie jednak w jaki sposób zostanie on zorganizowany podamy w osobnym komunikacie.

Zamknięcia na czas robót: ul.Wojciecha, ul.Drozdów, ul. Mała

Kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu czy lokalne utrudnienia, a to wszystko za sprawą prowadzonych remontów bieżących ulic i chodników. Nieprzejezdna jest część ul. św. Wojciecha, na odcinku od ul. Toszeckiej do cmentarza przy ul. św. Wojciecha. Pozostawiono dojazd do nekropolii. Objazd w kierunku Pyskowic wyznaczony jest ulicami : Pionierów i Toszecką. Wyłączenie z ruchu związane jest z przebudową ul. Bończyka.
Także ze względu na remont nawierzchni jezdni, zamknięty został przejazd ul. Drozdów. Wykonawca prac zabezpieczy możliwość dojazdu mieszkańcom do posesji.
Nieprzejezdna jest również ul. Mała, gdzie trwa remont nawierzchni jezdni i chodników. Ulica jest całkowicie wyłączona z ruchu z możliwością dojazdu do posesji.

Plakaty wyborcze - ile i gdzie

Zbliżają się wybory samorządowe. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przypomina i informuje w jaki sposób uzyskać zgodę na umieszczenie plakatów wyborczych w pasie drogowym.
Jaka ilość plakatów przysługuje komitetom wyborczym i wreszcie gdzie można je umieszczać.

Zmiany w organizacji ruchu - węzeł DK88-ul.Chorzowska

Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na węźle DK88 – ul.Chorzowska. Prowadzone są tam prace związane z remontem mostu. Zakres robót obejmuje rozbiórkę wyposażenia obiektu, wymianę płyty pomostowej, izolacji nawierzchni, wykonanie nowych kap chodnikowych, zabezpieczeń : barier energochłonnych i balustrad. Remont mostu poprawi bezpieczeństwo w ruchu oraz stan techniczny obiektu. Prace prowadzone są etapami, przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach.
Roboty powinny zakończyć się na przełomie III i IV kwartału br.

Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.
Do strefy został włączony parking nad Drogową Trasą Średnicową oraz fragment ulicy Dubois – od ul. Zwycięstwa do ronda Stanisława Byliny (strefa płatnego parkowania).

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**