Szkody komunikacyjne

jak ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach posiada w swojej odpowiedzialności szkody komunikacyjne i zdrowotne zaistniałe na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice, a powstałe na skutek złego stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników.

1. Szkody komunikacyjne
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej w Państwa pojeździe w następstwie zdarzenie drogowego powstałego na skutek złego stanu nawierzchni jezdni prosimy o złożenie w siedzibie tutejszego Zarządu następujących dokumentów:

2. Szkody zdrowotne.

W przypadku szkody zdrowotnej powstałej na skutek złego stanu technicznego nawierzchni chodnika prosimy o złożenie w siedzibie tutejszego Zarządu następujących dokumentów: