bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Tu powstaje chodnik, zatoki autobusowe i droga dla rowerów - ul. Kujawska

kujawska
kujawska

Pogoda sprzyja drogowcom przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kujawskiej, na odcinku: od wiaduktu A1 do mostu nad rzeką Kłodnicą, gdzie w trakcie realizacji inwestycji powstaną także zatoki autobusowe. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne, a ponad 500 metrowy odcinek połączy istniejącą drogę dla rowerów z trasą rowerową G-3, prowadzącą do granicy Gliwic.
W miejscu prac, aktualnie zakończyły się roboty związane z usuwaniem kolizji z siecią teletechniczną oraz budową kanału technologicznego. W najbliższym czasie przygotowana będzie podbudowa i ułożona zostanie nawierzchnia po stronie prowadzonych robót. Potem wykonawca przystąpi do prac obejmujących kolejny odcinek, tym razem w okolicach wiaduktu. O ile warunki atmosferyczne pozwolą, roboty będą prowadzone do 22 grudnia br. Po tym terminie ze względu na okres zimowy prace zostaną zawieszone. Wówczas też zniknie ruch wahadłowy. Przejazd możliwy będzie całą szerokością jezdni. Wykonawca powróci na plac budowy w drugiej połowie lutego przyszłego roku. Wtedy robotami objęta zostanie druga strona ul. Kujawskiej. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w II kwartale przyszłego roku.